Ved utgangen av april var 78.300 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er en økning på 9 prosent fra samme måned i fjor. Antallet ledige utgjør nå 3,0 prosent av arbeidsstyrken, skriver NAV i en pressemelding. Tallene er bedre enn økonomene ventet, og viser en utflating av ledigheten.

Ledigheten økte med 600 personer i april, når det justeres for normale sesongvariasjoner. Summen av antallet ordinære tiltaksdeltakere og helt ledige har ligget relativt stabilt den siste måneden.

- Det siste året har det vært stor vekst i antall ledige med lange arbeidssøkerperioder. Dette skyldes at mange av de som ble ledige under finanskrisen har vanskeligheter med å finne seg ny jobb, skriver arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i meldingen.

Flere langtidsledige
Høy tilstrømning av ledige på slutten av 2008 og i 2009 har etter hvert ført til økt antall ledige med lengre arbeidssøkervarighet. Det siste året har det vært en økning på 49 prosent i antallet ledige som har vært jobbsøkere i over et halvt år.

I gruppen under et halvt år var det i samme periode en nedgang på 10 prosent. Dette viser at tilstrømningen av nye ledige nå er avtakende.

Ulik ledighetsutvikling i fylkene
Det siste året har det vært nedgang i ledigheten i Nord-Norge, Trøndelag og innlandsfylkene på Østlandet. Samtidig har ledigheten økt med henholdsvis 34 og 29 prosent i Rogaland og Akershus. Likevel er ledighetsnivået i disse fylkene lavere enn landsgjennomsnittet. Ledigheten er nå høyest i Finnmark og Oslo med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent.

Lavest ledighet har Sogn og Fjordane, Oppland og Møre og Romsdal, alle med 2,5 prosent.