*Nettavisen* Nyheter.

Finansministeren langt fra inhabil i alle mediesaker

Finansminister Per Kristian Foss har erklært seg inhabil i momssaken til Se og Hør fordi han er samboer med en Schibsted-direktør. I andre, kontroversielle mediesaker føler han seg imidlertid høyst habil.

20.06.08 11:01

Ukebladet Se og Hør prøver i disse dager å overbevise myndighetene om at publikasjonen er en avis og dermed ikke trenger å betale moms. Bladet tapte første runde, men akter å gå videre med saken.

Spørsmålet avis-ikke avis kan til slutt havne i Finansdepartementet. Der vil den uansett ikke bli behandlet av finansminister Per Kristian Foss, men en annen statsråd i regjeringen. Informasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i departementet uttalte til VG i forrige uke at Foss har valgt å erklære seg inhabil i mediespørsmål.

Bakgrunnen er samboerskapet med konserndirektør i Schibsted, Jan Erik Knarbakk.

Skånvik formidler til Propaganda at det dreier seg ikke om en prinsipiell avholdenhet, men ad-hoc-vurderinger.

"Statsråd Foss vurderer sin habilitet etter en vurdering av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Det har også tidligere vært oppnevnt settestatsråd ved behandlingen av mediesaker, senest i 2002 ved ved behandlingen av forslaget om å gi NRK fritak for merverdiavgift ", svarer hun i et e-post-intervju med Propaganda.

Skånvik viser til at det praktiseres et inhabilitetsprinsipp i statsråd. Inhabilitet kan forekomme både når man er direkte part i en forvaltningssak, men også dersom "andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til", skriver hun.

I forbindelse med NRK-saken fra 2002 om å gi statsselskapet fritak for merverdiavgift, ble det gitt en kongelig resolusjon som også kunne benyttes ved senere anledninger.

- Det er ikke Schibsted som kjører en prinsippsak i forbindelse med momsfritak, det er Se og Hør Forlaget og eieren Norsk Aller. Hvorfor erklærer Foss seg inhabil i akkurat denne saken?

"I denne saken har statsråden etter en konkret vurdering erklært seg inhabil. Han har da særlig lagt vekt på at Se og Hør argumenterer for at de må sammenlignes med aviser som VG (og Dagbladet), da de konkurrerer på det samme markedet både med hensyn til lesere og annonsører.", svarer Skånvik og utdyper:

"Bakgrunnen for at man i forbindelse med behandlingen av NRK-saken utformet en generell oppnevning av settestatsråd i slike saker er altså den ledende posisjon som partneren til statsråd Foss har i både Schibsted-konsernet og i TV2. Når en sak i særlig grad angår noen av disse to medieforetak eller deres nærmeste konkurrenter, vil dette kunne lede til inhabilitet.", skriver hun.

- Departementet tar hensyn til at Se og Hør selv definerer sine tøffeste konkurrenter som Schibsted-eide VG ...vil ikke det også bety at statsråden må erklære seg inhabil i en rekke andre mediesaker som passerer gjennom departementet?

"Som nevnt ovenfor vurderer statsråden sin inhabilitet konkret etter omstendighetene i hver enkel sak. Avgjørende for denne vurderingen vil være om det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Det kan derfor være aktuelt at statsråden erklærer seg inhabil i andre mediesaker som behandles i Finansdepartementet.", skriver informasjonsdirektørenvidere og forklarer at skattelistesaken på nettet blir vurdert annerledes.

Det skal neste år legges frem et lovforslag om at norske nettsteder ikke lenger skal få publisere skattelister og likningsopplysninger på Internett. Det fikk mange presseorganer til å reagere kraftig tidligere i høst og Foss ble direkte involvert, blant annet gjennom et personlig signert svarbrev til presseorganisasjonene.

- Schibsted eier mange aviser i Norge og kontrollerer mange av de mest trafikkerte nettavisene som gjerne vil ha frislipp på skattelister (TV 2 Nettavisen, Aftenposten og VG). Bør ikke Foss i tilfelle erklære seg inhabil i tilfellet med skattelistene også?

"Saken om skattelister gjelder utformingen av generelle regler for offentliggjøring av personopplysninger. Det er i den generelle saken ikke ansett tilstrekkelige grunner for at har skal erklære seg inhabil.", skriver hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.