*Nettavisen* Nyheter.

Finansprofil frikjent i voldssak i villafest på Oslo vest

Sloss på fest:

Bilde av villa i Frogner, på Oslos beste vestkant

Christian Eidem frikjent for straff i retten. Det var i et basketak på en villa i Frogner, på Oslos beste vestkant, i oktober 2016, at den påståtte voldsepisoden fant sted. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Vi mener påtalemyndigheten har bommet fullstendig i denne saken. Det skulle aldri vært tatt ut tiltale, sier forsvarer Steinar Jacob Thomassen til Nettavisen.

09.03.20 14:55

Investor og tidligere fotballrådgiver er frikjent for straff i Borgarting lagmannsrett, i en sak der han ble anmeldt for påstander om at han skadet forretningsadvokat Einar Greve med et glass på en innflyttingsfest.

Episoden fant sted på en fasjonabel bolig på Frogner i oktober 2016. I Oslo tingrett ble finansprofilen dømt til 60 dagers fengsel. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige på 15.000 kroner.

- Det er klart at den grundige dommen er helt i tråd med det min klient har forklart fra dag en. Det som skjedde var som et resultat av en ren reflekshandling som skjedde da Greve angrep min klient, sier forsvarer Steinar Jacob Thomassen til Nettavisen.

- Når det gjelder de øvrige skadene på Greve, har min klient vært helt klar på at han aldri hadde til hensikt å skade Greve i basketaket som oppstod etterpå. Lagmannsrettens dom er en grundig dom som frifinner min klient fullstendig for straff. Det er klart han er lettet over det.

Klikk på bildet for å forstørre. Forretningsadvokaten Einar Greve

Forretningsadvokaten Einar Greve på vei inn i rettssalen sammen med politiadvokat Renate Myhre Medby da saken gikk i Oslo tingrett i juni 2018. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

Vitner: - Greve den mest aggressive

To av de syv dommerne i retten ville dømme finansmannen, men et flertall på fem frikjente ham i en såkalt dissensdom.

Politiadvokat Renate Myhre Medby har ikke rukket å lese dommen, annet enn resultatet fra lagmannsretten. Hun la ned påstand om straff på elleve måneders fengsel, men ble altså ikke hørt.

- Vi tar dommen til etterretning og skal lese den nøye, sier hun i en kort kommentar til Nettavisen.

Det var til sammen 19 vitner som forklarte seg i lagmannsretten, inkludert fornærmede Einar Greve og tre sakkyndige. Før Christian Eidem og Greve endte i det mye omtalte basketaket i første etasje hadde det vært noe håndgemeng.

«Flere av gjestene som var på festen har for lagmannsretten forklart seg om hendelsen i andre etasje. På bakgrunn av deres forklaringer legger lagmannsretten til grunn at Greve ble oppfattet som den mest aggressive av de to. Vitnet XX, som på refleks tok tak i armen til Greve da han hadde dyttet Eidem, oppfattet Greve som sint. Vitnet YY så ikke selve dyttet, men ble gjort oppmerksom på at noe hendte mellom Eidem og Greve. Han gikk derfor bort til Eidem og Greve for å roe situasjonen. YY oppfattet Greve som tydelig provosert, mens Eidem var mer forbauset.

Eidem gikk etter dette ned til boligens første etasje. På vei ned spurte han vitnet AA om hun ville bli med ham fra festen. AA oppfattet at Eidem ønsket å komme seg ut av en situasjon, og at han ikke hadde tid til å vente på henne. AA har forklart at Greve, kort tid etter, kom mot henne i stor fart, at han var sint og at han fulgte etter Eidem. I avhør har hun forklart at Greve så «oppjaget ut», heter det i dommen.

Videre kommer det frem at vitner skal ha forklart at Greve ba Eidem «om å bli med utenfor», noe Eidem ikke skal ha respondert på. Deretter skal Greve ha gått bort til Eidem og tatt tak i skjortekragen hans.

«Eidem og Greve har forklart seg ulikt om hva som deretter skjedde. Eidem har forklart at Greve tok tak i ham med stor kraft, og dyttet ham oppover og bakover, slik at han mistet balansen og slo hodet i veggen. Dette er bestridt av Greve. Eidem har også forklart at Greve forsøkte å slå ham med knyttet neve i ansiktet, og at Greve sparket ham i kneet. Også dette er bestridt av Greve. Ifølge Greve gjorde han ikke annet enn å ta Eidem i skjortekragen og spørre ham om å bli med utenfor, før Eidem slo et rettet slag med glasset mot ansiktet hans», heter det i dommen.

Klikk på bildet for å forstørre. Bilde av boligen der basketaket skjedde.

Det var i denne boligen på Frogner at forretningsadvokaten Einar Greve ble stukket med glass på en fest i oktober 2016. Han ble innlagt på sykehus og måtte sy over 70 sting. Foto: Farid Ighoubah (Mediehuset Nettavisen)

Flere arr i ansiktet

Lagmannsretten slår også fast at Eidem på dette tidspunktet hadde et glass i hånden som ble ført opp mot Greves ansikt, slik at han ble påført kutt og risp i ansiktet og måtte sys.

«Om glasset knuste da det traff Greves ansikt, eller om det på det tidspunktet allerede var knust, er usikkert, og uten betydning for lagmannsrettens vurdering av skyldspørsmålet. Eidem har forklart at han løftet begge armene i en ren refleksbevegelse, og at han ikke tenkte på at han holdt glasset i høyre hånd og at han kunne påføre Greve skade», skriver lagmannsretten.

Under basketaket ble Greve påført flere risp og kutt på halsen, brystet og i magen som måtte sys. I tillegg hadde han altså skader i ansiktet. I dommen kommer det også frem at han hadde flere hull i foret på innsiden av jakken som Greve hadde på seg.

Men også Eidem ble påført kutt og risp i begge hendene som måtte sys. Han skal også ha fått risp i hodebunnen i basketaket, og blitt påført hjernerystelse.

«Greve har i dag flere arr i ansiktet, på halsen og på brystet etter skadene. Lagmannsretten legger til grunn at han i om lag ett års tid brukte plaster for å beskytte arrene mot sol og at han også har gjennomgått behandling for å begrense arrene», står det i dommen.

Der kommer det også frem at retten ikke er i tvil om at Eidem har påført Greven en grov kroppsskade, og viser til skadene Greve er påført. De mener også at det er skjerpende at det er brukt glass til å påføre skadene. Retten mener også at bruken av glasset var farlig og hadde et betydelige skadepotensial.

Likevel mener flertallet av dommerne (de to fagdommerne og tre av fem meddommere) at Greves aggressive oppførsel er et viktig moment i den frikjennende dommen.

Klikk på bildet for å forstørre. Renate Medby

Politiadvokat Renate Medby. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Har bommet fullstendig

«Flertallet mener hendelsen i andre etasje har betydning for hvordan retten må vurdere Eidems og Greves forklaringer med hensyn til hva som skjedde i første etasje, herunder hvordan Eidem kan ha reagert på Greves utspill. For flertallet er det sentralt at det var Greve som ble vurdert som den mest hissige av de to mens de var i andre etasje, og at han kort tid etter å ha dyttet Eidem, kom etter Eidem ned i første etasje.

Flertallet mener det også er et moment i den samlede bevisvurderingen at Greve synes å underdrive sin egen rolle i andre etasje. Videre ser flertallet hen til at Greve, da han kom ned i første etasje, på ny ble provosert over noe Eidem sa, og ba Eidem om å «bli med utenfor». Da Eidem overhørte dette, mener flertallet det ikke kan utelukkes at Greve tok tak i Eidem med en slik kraft som Eidem har forklart, og dyttet ham bakover og oppover, slik at Eidem mistet balansen og dunket hodet i veggen.

Med en slik opptakt til hendelsen beskrevet i tiltalen, finner flertallet at Eidems forklaring om at begge armene kom opp mot ansiktet til Greve i en ubevisst reflekshandling, vanskelig kan utelukkes.

Sentralt for flertallets vurdering er at de sakkyndige som har forklart seg for lagmannsretten ikke har kunnet utelukke at skadene er påført slik Eidem har forklart. Ifølge rettsmedisinerne Hoff-Olsen og Uhlin-Hansen kan det ikke utelukkes at skadene i ansiktet skyldes at Eidem hevet armene i en ubevisst reflekshandling», heter det i dommen.

- Vi mener påtalemyndigheten har bommet fullstendig i denne saken. Det skulle aldri vært tatt ut tiltale. Eidem var tiltalt for å ha stukket Greve med et knust glass. Men man trenger ikke være rettsmedisiner for å se at skadene han er påført ikke er noen typiske stikkskader, sier Thomassen.

- Skadebildet har vært forenelig med Eidems forklaring hele tiden. Lagmannsretten har også lagt til grunn at Greve påførte min klient skade da de var i annen etasje. Det som skjedde der er ganske betegnende for hele saken. Eidem blir i realiteten angrepet to ganger på den festen.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Thomassen.

Klikk på bildet for å forstørre. Christian Eidem

Investor Christian Eidem. Foto: Ole Eikeland / Nettavisen

Dømt til å betale erstatning

Selv om Eidem ble frikjent for straff, ble han dømt til å betale både 16.500 kroner i erstatning, og 30.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) til fornærmede Greve.

- Min klient er temmelig forbløffet over flertallets konklusjon om å frikjenne Eidem for straff. Men nå er det engang slik at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, og det prinsippet har reddet Eidem i denne saken, sier bistandsadvokat for Greve Ellen Holager Andenæs til Nettavisen.

- Men en enstemmig lagmannsrett har kommet til at Eidems handlemåte har vært grovt uaktsom, og «et markert avvik fra det forsvarlige». Derfor ble Greve korrekt tilkjent både erstatning og oppreisningserstatning.

Årsaken til at Eidem kan bli frikjent for straff, men likevel bli dømt til å betale erstatning, er at beviskravet når det gjelder erstatning er mye lavere enn for straff. I straffespørsmålet skal det være hevet utover enhver rimelig og fornuftig tvil at den tiltalte er skyldig.

For erstatningskrav kreves det bare at det er «sannsynlighetsovervekt», altså at det er mer sannsynlig at noen har begått en straffbar handling enn at det ikke er det.

Klikk på bildet for å forstørre. Ellen Holager Andenæs

Advokat Ellen Holager Andenæs har vært juridisk rådgiver og bistandsadvokat for Einar Greve i voldssaken. Bildet er fra en annen anledning.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«I dette tilfellet er det tale om skader ved bruk av glass der skadepotensialet var stort. Greve ble påført skarpvoldsskader i ansiktet, på halsen, på brystet og i magen som måtte sys og som har gitt varige arr.

Objektivt sett er dette grovt. Bistandsadvokaten har anført at det for Greve også har vært en betydelig psykisk belastning forbundet med hendelsen og at dette må tillegges vekt ved utmålingen.

Det er vist til omtalen saken har hatt i media. Det er også vist til at Eidem har forfulgt saken mot Greve, først ved å anmelde Greve for vold og klage over henleggelsene, for deretter å forfølge saken som en privat straffesak. Lagmannsretten har forståelse for at dette har vært en påkjenning for Greve. Slik denne saken ligger an, finner imidlertid lagmannsretten at dette bare i begrenset grad skal tillegges vekt ved utmålingen av oppreisningserstatningens størrelse», heter det i dommen.

- Når han er klart frifunnet av retten ble vi overrasket over avgjørelsen på erstatningsdelen. Men han er glad for at det nå er over. Eidem har hatt saken hengende over seg i nesten tre og, og det har vært en stor belastning, sier Thomassen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.