SLEMDAL: – For de som sliter er det utrolig viktig å ha noe å gå til, sier byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide.

Villa Ly er et tilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, der boligsituasjonen ofte kan være uforutsigbar og ustabil. Det er et mål for Oslo kommune at innbyggere med denne type problematikk skal kunne etablere seg i stabile og tilpassede boligløsninger i den bydelen de tilhører. Bydelene har derfor blitt utfordret på å utvikle, forbedre og differensiere botilbudene til de mest vanskeligstilte.

LES OGSÅ: Stor eldrefest på Diakonhjemmet 2. oktober

– Her kan de finne ly og fellesskap

I Villa Ly har bydel Vestre Aker nå etablert et tilpasset botilbud for beboere fra tre bydeler. I tillegg til bydel Vestre Aker, er Frogner og Ullern også med.

– Det er flott at tre bydeler samarbeider om noe så viktig, og at vi fornyer et så godt tilbud, sa Øystein Eriksen Søreide under åpningen av aktivitetssenteret.

– Villa Ly er et godt navn, her kan de finne ly og et fellesskap. Det tror jeg brukerne allerede har fått kjenne på, dette er et godt sted å være.

I Villa Ly har bydelen samlet sine tjenester innen psykisk helse, herunder aktivitetssenter for voksne, og det opprettes syv boenheter. Vestre Aker er også tilført ekstra ressurser for å bidra til videre god oppfølging av beboerne, og samarbeid med Sanitetsforeningen om Bøkely boligbygg på eiendommen.

– Vi jobber mye med temaet psykisk helse, og i høst legger vi frem en handlingsplan om psykisk helse i Oslo. Det er gledelig å se dette i praksis i dag på åpningen.

– Dette feltet er noe som heldigvis blir mer vanlig å snakke om. Vi kjenner alle noen, og vi kan bli berørt selv.

LES OGSÅ: Trygge skoleveier i Oslo vest prioriteres i budsjettet

Endelig offisiell markering

Selv om Villa Ly har vært åpent i et år, syns daglig leder Stein Skedsmo det er fint å få en offisiell åpning.

– Vi har holdt åpent i et år, men det er greit å få markert det. Det er både spennende og morsomt, sier Skedsmo.

Senteret tilbyr forskjellige aktiviteter, som sanggruppe, turdag, malegruppe, matgruppe, håndarbeidsgruppe og quiz.

Petter Gjerull er brukerrepresentant på senteret, og han trives godt med både jobben og aktivitetene.

– Min jobb er å fremme brukernes interesser, og det har vært uproblematisk, sier han og skryter av de ansatte.

– Jeg syns vi har et bra aktivitetstilbud, sier han og drar spesielt frem turtilbudet som sin favoritt.

LES OGSÅ: Skyll-og-tørk-toalett skal få eldre til å bo hjemme