Den nye koronavarianten som er oppdaget i Storbritannia, er trolig mer smittsom enn andre varianter av viruset. Mange europeiske land har dermed innført innreiseforbud fra Storbritannia for å hindre spredning av virusmutasjonen til eget land.

Et britisk rådgivende organ hadde fredag en gjennomgang av foreløpig tilgjengelig informasjonen og data om den nye virusmutasjonen som herjer i London.

Les også: Britene nektes innreise i flere land: - Vi forstår engstelsen

Den nye muterte varianten av koronaviruset sars-cov-2 har fått navnet «VUI-202012/01».

The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) er underlagt det britiske helsedepartementet. Organet foretar risikoanalyser og gir råd om koronapandemien til helsemyndighetene og regjeringen i Storbritannia.

NERVTAG har publisert en oppsummering fra møtet de hadde fredag.

Det anslås blant annet at virusmutasjonen er 71 prosent mer smittsomt enn andre varianter, og at det såkalte R-tallet vil kunne ha en økning på mellom 0,39 til 0,93.

«Oppsummert har NERVTAG moderat tillit til at VUI-202012/01 demonstrerer en betydelig økning i overførbarhet sammenlignet med andre varianter,» skriver NERVTAG i oppsummeringsdokumentet fra møtet.

På mandag endret NERVTAG ordlyden noe, og uttalte til journalister at de hadde «høy tillit» til at den muterte varianten er mer smittsom enn andre varianter, ifølge Politico.

Fire dødsfall

NERVTAG legger også fram data som viser at den nye virusmutasjonen allerede kan ha krevd sine første menneskeliv. Men NERVTAG understreker at «på nåværende tidspunkt er dataen ikke tilstrekkelig nok til å kunne trekke noen konklusjoner».

«Sykdomsalvorlighet: 4 dødsfall i rundt 1000 tilfeller er identifisert, men ytterligere arbeid er nødvendig for å sammenligne denne dødeligheten med sammenlignbare datasett (organisert samling av data red.anm.),» lyder dokumentet.

Folkehelseinstituttet tror foreløpig ikke at den nye virusmutasjonen er farligere enn andre varianter av koronaviruset sars-cov-2.

- Vi tror ikke den gir mer alvorlig sykdom fordi man i Sørøst-England ikke har sett større andel alvorlige tilfeller i de områder der viruset dominerer, sier Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Nettavisen.

Les også: FHI: Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll de neste seks månedene

- I hvilken grad er det sannsynlig at den muterte varianten i Storbritannia vil komme til Norge, Aavitsland?

- Det er vanskelig å vurdere og avhenger veldig av hvor utbredt den ellers er eller blir i Europa. Blir den veldig utbredt i Europa, blir det nok vanskelig å holde den borte fra Norge i lengden. Tiltakene nå går ut på å kjøpe oss tid til vi får vurdert hva denne varianten egentlig betyr, sier han til Nettavisen..

Den nye varianten er allerede påvist i flere andre europeiske land som Danmark, Nederland og Italia. Avvitsland sier en ikke kan utelukke at virusmutasjonen kan allerede være i Norge.

- Ja, det kan det være, men hadde det vært utbredt, ville vi ha oppdaget det i vår overvåking av virus, sier han.

Høyere smittetall

R-tallet, også kalt smittetallet, er et mål for hvor mange personer én smittet person smitter videre. I begynnelsen av desember anslo FHI at R-tallet i Norge lå på 0,8. Som tidligere nevnt i artikkelen, anslår NERVTAG i sin rapport at smittetallet for den nye virusmutasjonen vil kunne ha en økning på mellom 0,39 til 0,93.

Hvis den nye virusmutasjonen skulle komme til Norge, kan det føre til enda sterkere tiltak for å holde R-tallet under én.

- Smittevernet går ut på å presse R ned under 1. Nå ligger vi rett rundt 1. Varianten har trolig en høyere R i utgangspunktet. Dermed må tiltakene være tilsvarende mer effektive eller omfattende for å holde et slikt virus under kontroll. Dersom varianten etter hvert skulle dominere i Norge, må vi altså bli enda flinkere til testing, smittesporing og kontaktreduserende tiltak slik at epidemien ikke løper løpsk, sier Avvitsland.

Virker vaksinen mot mutasjonen?

I romjulen skal de første koronavaksinene av typen Pfizer distribueres i Norge for å starte vaksinering. Moderna, som er en annen type koronavaksine, venter på å bli hastegodkjent av EU på starten av nyåret.

- Kan vi risikerer at Moderna- og Pfizer-vaksinen ikke er like effektive mot den nye muterte UK-varianten, Aavitsland?

- Det er lite sannsynlig. Man prøver nå ut om blodet fra pasienter som har vært vaksinert og dermed skal være immune, klarer å nøytralisere den nye varianten og den opprinnelige varianten like raskt, sier han.

Les også: Bjørn Guldvog med nedslående melding

- Slike virus vil vinne kampen om overlevelsen

Begrepet virulens sier noe om hvor alvorlig sykdom et virus forårsaker. I begynnelsen av pandemien uttalte Storbritannias øverste medisinske rådgiver, professor Chris Whitty, at koronaviruset kan i teorien bli farligere ved mutasjoner. Men Whitty påpekte samtidig at «den generelle tendensen er at hvis det er et mønster for hvilken retning et virus vil ta over tid, er det at det blir mindre virulent etter hvert som det tilpasser seg en ny vert».

- Det er korrekt at man i biologien regner med at på lang sikt kan de fleste virus kanskje bli mer smittsomt, men mindre virulent, uttalte professor i eksperimentell virologi ved Institutt for immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, til Nettavisen i mars.

- Prinsippet er at en vert som ikke blir syk av viruset og som holder seg gående, vil være mer smittespredende enn en som ligger hjemme og er blitt syk av viruset. Og da vil det være en gradvis spredning av den varianten som ikke er sykdomsspredende, sa Randrup Thomsen den gang.

- Er farlige virusmutasjoner mindre tilpasningsdyktige enn mindre farlige virusmutasjoner, Aavitsland?

- De fleste endringer i virusets RNA fører til endringer som gjør viruset mindre tilpasningsdyktig. Slike virus dør ut. Noen endringer har ingen virkning på tilpasningsdyktigheten eller forbedrer den. Slike virus vil vinne kampen om overlevelsen og etter hvert ta over. Det er normalt at virus, også koronavirus, endrer seg over tid, såkalt antigenic drift, etter hvert som befolkningen blir immun etter infeksjon eller vaksinasjon, sier han.

- Endringer i virus kan gi dem mer, mindre eller lik sykdomsalvorlighet. Det er ikke noen automatisk sammenheng mellom virusets smittsomhet og alvorlighet. Det er foreløpig ikke holdepunkter for at den nye varianten gir annerledes sykdom, men britene analyserer data nå, og mer kunnskap ventes seinere i uka, sier Aavitsland.

Høyere tilbøyelighet til å smitte barn?

Professor Neil Ferguson ved Imperial College London, som sitter i den britiske rådgivningsgruppen NERVTAG, sier mandag at det er indikasjoner på at den nye varianten smitter flere barn.

- Det er andre epidemiologiske interessante trender med viruset. Det er et hint om at det har høyere tilbøyelighet til å smitte barn. Men vi har ikke etablert noe form for årsak, men vi ser det i dataene, sier Fergusen, ifølge Sky News.