Fire nye år i fengsel for Alvdal-faren

FORNØYD: Bistandsadvokat Aina Tvengsberg.

FORNØYD: Bistandsadvokat Aina Tvengsberg. Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Nå er han dømt for grove, seksuelle overgrep mot sønnen i Solør.

03.03.15 20:00

(Glåmdalen): De grove, seksuelle overgrepene skjedde på 1990-tallet og ble så skambelagte og belastende for sønnen at han i voksen alder ikke taklet dette lenger.

Som det står om sønnen i den ferske dommen fra Sør-Østerdal tingrett. «Han håndterte det til slutt ikke».

Han døde i fjor og fikk ikke oppleve straffesaken mot overgriperen, som altså var faren.

Alvdal-saken

Den nå 50 år gamle faren soner for tida sju års fengsel på Ila, etter at han i 2011 ble kjent skyldig i medvirkning til seksuelle overgrep mot blant andre to av sine barn i den rystende Alvdal-saken. I den saken ble to kvinner og tre menn dømt.

Da Alvdal-saken kom opp i Sør-Østerdal tingrett i januar 2011, reagerte en annen sønn kraftig, og klarte til slutt å fortelle både sin fostermor, samboer og advokat Aina Tvengsberg i Solør om det han hadde vært utsatt for av faren som liten gutt.

Han gikk med på å politianmelde faren, og ble også innkalt som vitne da lagmannsretten på Hamar behandlet Alvdal-saken i mai 2011.

Belønnet for å tie

I politiavhør beskrev han relativt detaljert tre seksuelle overgrep, alle av karakteren samleie.

Dette skal ha skjedd på snekkerverkstedet på Hovelsåsen i Åsnes, da faren hadde noen samvær med egne barn mens han var til behandling for rusproblemene sine der.

Ifølge sønnen ga faren ham ukepenger og godterier, og lot ham få kjøre traktor, for at han ikke skulle fortelle om overgrepene.

Vold og overgrep

Saken som nylig ble behandlet i tingretten i Elverum, gjaldt også en rekke seksuelle overgrep mot tiltaltes nå voksne datter. I tillegg gjaldt tiltalen incest mot begge de fornærmede.

Gjennom ulike vitneforklaringer og politiavhørene av de fornærmede ble det tegnet et bilde av en rusmisbrukende, voldelig og seksuelt misbrukende far.

Som i Alvdal-saken benektet faren å ha begått noe som helst av det han var tiltalt for, men tingretten festet ingen lit til dette.

Som det blant annet heter i dommen om den nå avdøde sønnen i Solør: «Hele hans reaksjonsmønster – sett under ett over lang tid og i forhold til de personer som har forklart seg i retten – viser etter rettens syn at han snakker sant. ...Det er ikke framkommet noe som tilsier at sønnen har framsatt uriktige påstander».

Fire års fengsel

Tingretten fant det også bevist at faren har begått en rekke seksuelle overgrep mot sin datter fra hun var om lag fem til 13 år.

FULLT MEDHOLD: Aktor Iris Storås fikk rettens medhold i en tilleggsstraff på fire års fengsel for faren som ble dømt seksuelt misbruk av sine mindreårige barn. Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Tingretten fant ingen formildende omstendigheter, og viser blant annet til at begge barna ble påført store psykiske plager og skader. Overgrepene gjaldt attpåtil egne barn, som er særlig avhengige av sine foreldre. «Dette er elementer som gjør handlemåten ekstra alvorlig, og skadevirkningene særlig store», skriver Sør-Østerdal tingrett.

Retten dømte deretter 50-åringen til fire års fengsel, helt i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Iris Storås. Disse årene kommer i tillegg til de sju årene som mannen allerede holder på å sone.

I tillegg ble datteren tilkjent 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

Siden sønnen er død, tillater ikke lovverket hans bistandsadvokat Aina Tvengsberg å fremme oppreisningserstatning på vegne av ham/hans familie, men hun er fornøyd med dommen.

Les flere saker på Glåmdalen her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.