Stavanger universitetssjukehus (SUS) har hittil i år fått fire pasienter med slike skader, og har varslet Statsforvalteren i Rogaland om sakene, melder NRK.

– Vi tenkte at det var såpass mange at vi valgte å melde fra til fylkeslegen, for vi har ikke sett så mange tilfeller tidligere, som i år, sier seksjonsoverlege Beate Viddal ved SUS.

Det er fire ulike akupunktører, to av dem leger, som står bak tilfellene. Viddal mener det skyldes manglende kunnskap om hvor kort vei det er inn til en lunge.

– Det er en eller to centimeter, og da skal man vite hva man holder på med, sier hun.

Fylkeslegen oppretter nå tilsynssak på forholdene.

Akupunkturforeningen etterlyser en bedre kontroll av akupunktører. Det er i dag ingen autorisasjon, eller offentlig godkjenningsordning, for akupunktør, noe foreningen flere ganger har bedt om må innføres.

– Vi må sørge for at de som setter nåler får tilsyn, og får en regulering som gjør at de kan bli fulgt opp av fylkeslegen på en adekvat måte, sier styreleder Per Sloth Jensen i Akupunkturforeningen.

Les også: SSB: Flere sykepleiere har vært sykmeldt under pandemien