Gå til sidens hovedinnhold

Fjell krever millionerstatning

19 år etter drapsdommen fikk psykisk utviklingshemmede Åge Vidar Fjell (59) beskjeden: Han er feilaktig dømt.

Fredag kom begjæringen fra Riksadvokaten om at Åge Vidar Fjell må frifinnes for drapet han ble dømt for i 1990. Det skjer etter at Gjenopptakelseskommisjonen i fjor besluttet å gjenoppta saken. Den nå 59 år gamle mannen ble dømt for å ha drept sin nabo, Olav Martinius Fjeld, i Kilebygda i Skien, men dommen fra påtalemyndigheten 19 år etter er klar: Han ble feilaktig dømt.

- Utilregnelig
Påtalemyndigheten tar ikke stilling til skyldspørsmålet, men konkluderer med at Fjell var psykisk utviklingshemmet i høy grad da drapet fant sted. «Han må dermed anses som utilregnelig i strafferettslig forstand og uten skyldevne på handlingstiden».

Varsler krav på inntil 20 mill. kr
Nå ser Fjell og hans advokater fram til å få saken ut av verden, åtte år etter at arbeidet med å få ham frikjent begynte. Og de varsler erstatningskrav opp mot 20 millioner kroner. Det kom fram på en pressekonferanse i Skien fredag, skriver Telemarksavisa.

- Vi håper på en prosess som vil ta kort tid, uttaler advokat Jonny Sveen ifølge NRK Nett-TV.

- Nå vil jeg kjøpe hus, sier Fjell selv ifølge NRK.

Privatetterforsker Tore Sandberg har hele tiden hevdet at Fjell ble utsatt for et justismord og hevder han har bevis for at han ikke begikk drapet. Den psykisk utviklingshemmede Åge Vidar Fjell har en alvorlig kreftdiagnose. Han ble dømt til sju års fengsel og ti års sikring for drapet.

Nå kan han takke takke både privatetterforsker Tore Sandberg, advokat Ole Martin Meland og advokat Jonny Sveen for resultatet. Det er de som har jobbet for å få saken gjenopptatt og for at han skal bli frikjent.

Ber om frifinnelse
Dette er påtalemyndighetens konklusjon:

«Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 23. oktober 2008 å gjenoppta Agder lagmannsretts dom av 20. september 1990 mot Åge Vidar Fjell, jf. straffeprosessloven paragraf 392 annet ledd. I en ny rettspsykiatrisk erklæring av 3. juni i år har de sakkyndige nå konkludert med at Fjell var psykisk utviklingshemmet i høy grad da drapet fant sted. Den rettsmedisinske kommisjon godkjente de sakkyndiges erklæring 13. august d.å. Han må dermed anses som utilregnelig i strafferettslig forstand og uten skyldevne på handlingstiden. Det er i dag ikke grunnlag for å påstå idømmelse av en strafferettslig særreaksjon (tidligere sikring). Riksadvokaten kom på denne bakgrunn i sin avgjørelse av 18. august i år til at påtalemyndigheten må påstå frifinnelse i gjenopptakelsessaken og tilrår overfor Borgarting lagmannsrett at frifinnelsesdom avsies uten hovedforhandling, jf. straffeprosessloven paragraf 400 femte ledd.»

Les meldingen her

Reklame

Halv pris på bestselgere hos Oakley