Ved den populære badeplassen Huk i Oslo skal det nå gjøres store endringer. Det skal bygges en ny bussholdeplass og snuplass for buss, og over 200 sykkelparkeringsplasser.

Samtidig skal 110 av dagens parkeringsplasser fjernes.

«I dag er det cirka 220 parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen i Strømsborgveien 46. For å kunne realisere prosjektet er det nødvendig å permanent frigjøre areal som tilsvarer rundt halvparten av disse parkeringsplassene», skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune om planene.

Dermed forsvinner enda flere av byens parkeringsplasser, etter en storstilt fjerning av gateparkering de siste årene.

- Jeg syns det er helt på trynet. Vi vil jo at folk skal komme seg ut til fjorden og nyte vannet og stranda. Alle kan ikke velge bussen ut dit, og som regel er den smekk full i høysesongen, sier Senterpartiets nyvalgte gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvardsen, til Nettavisen.

Les også: Raser mot byrådet som vil kreve betaling for privat parkering: - Skremmende

- Gjør det vanskeligere

Edvardsen mener planene vil gjøre det vanskeligere for folk å komme seg ut.

- Dersom man er flere som reiser ut sammen, særlig barnefamilier, er det mye som skal med for en hel dag på stranda av klær, utstyr og mat og litt av hvert. For noen blir det å skulle drasse med seg alt på bussen komplisert og ekstra tidkrevende, sier han, og påpeker:

- Vi må legge til rette for at folk skal komme seg ut til friområdene våre, ikke gjøre det vanskeligere. Det må være mulig å kunne parkere sykler der uten å gjøre det enda vanskeligere for dem som trenger å bruke bilen.

Han understreker samtidig at han synes det er fint at området rustes opp, ved at det legges bedre til rette for bussen, samt at det blir en bedre sykkelparkering.

- Det er den massive fjerninga av p-plasser jeg reagerer på, sier Edvardsen.

- Det er veldig dumt

Reguleringsplanen for det mye brukte bade- og friluftsområdet, ble imidlertid vedtatt av et enstemmig Oslo bystyre i februar 2019.

- Hvis du har vært der en varm sommerdag så er det ganske kaotisk, med mye folk og busser som gjerne står i kø i rundkjøringen. Så det var behov for å rydde opp i det, sier Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen.

Bymiljøetaten foreslo derfor å flytte snuplassen for bussene inn på parkeringsplassen.

- Det er veldig dumt at parkeringsplasser blir borte, men jeg kan heller ikke se at det var noen annen løsning, fordi det er så trangt der, sier hun.

Senterpartiet var ikke innvalgt i bystyret da saken ble vedtatt.

Les også: Eks-byråden får støtte fra uventet hold: - Vanligvis ikke min oppgave å forsvare henne

- Parkere under bakken

Også Wilhelmsen frykter konsekvensene av at parkeringsplassene fjernes.

- Faren når det blir fjernet så mange parkeringsplasser, er også at det blir mer villparkering i småveier i området. Det kan jo føre til trafikkfarlige situasjoner, så det er jo mye bedre å sikre at det er tilstrekkelig med parkeringskapasitet i ordnede forhold, sier hun.

Les også: Her vil folk ha sykkelvei. MDG stemte imot: – Ligger åpenbart feil sted i byen

Men siden det er få områder å ta av på Bygdøy, mener hun at man bør tenke kreativt:

- Da måtte du ha bygget deg ned i bakken, og lagt et parkeringsplan under og et over bakken. Det hadde kanskje vært en mulighet, sier Wilhelmsen.

Hun sier en mulighet også hadde vært å redusere antall sykkelparkeringsplasser.

- Målet er vel også at folk ikke skal kjøre bil dit?

- Ja, det er sikkert et mål. Men det er ikke alle som kan kjøre kollektivt eller på sykkel, så man må ivareta alle behov - og det bør også byrådet merke seg. Alle må ha lik mulighet til å komme seg til fellesområdene å Huk, sier Wilhelmsen.

Flere ladeplasser

Når anleggsarbeidet er ferdig til sommeren, vil det være igjen totalt 230 parkeringsplasser ved badeplassen. 120 av plassene er en del av Eplehagen parkeringsplass, som ligger ved siden av hovedparkeringsplassen.

Wilhelmsen mener det på sikt kan være mulig å få til flere parkeringsplasser ved Eplehagen parkeringsplass, som ikke er omfattet av arbeidet som nå starter.

I tillegg til ny bussholdeplass og sykkelparkeringsplasser, skal fortau og gang- og sykkelvei på stedet oppgraderes med større areal, ny kantstein og ny asfalt - samt at det skal bygges et nytt lehus for ventende som skal ta bussen.

Det skal også etableres ekstra ladeplasser for elbil, og 15 HC-parkeringsplasser.

Hogger ned trær

Ifølge Bymiljøetaten skal det dessuten felles 11 trær i forbindelse med arbeidet: Sju bjørketrær, ett almetre og noen busker på kommunal grunn. I tillegg vil to bjørker på privat grunn felles i samråd med den berørte grunneieren.

«Det er viktig for oss å bevare så mange trær som mulig. Prosjektet vil blant annet bevare en gruppe lindetrær ved den eksisterende snuplassen i Strømsborgveien. Det skal også plantes 15 nye trær - syv hestekastanjer og åtte lindetrær», skriver etaten på sine nettsider.

Les også: MDG-byråden lovet å plante 100.000 trær - har plantet 696

- Flere kan gå og sykle

Prosjektet er bestilt av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og planlagt ferdigstillelse skal være i juni 2022.

«Prosjektet legger til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til Huk, samt forbedrer den trafikale situasjonen ved å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området», opplyser Bymiljøetaten.

Under hele anleggsperioden vil de fleste parkeringsplassene på Huk være stengt, men Eplehagen parkeringsplass vil holdes åpen.

- Området er veldig mye brukt, så vi får håpe de klarer å korte ned anleggsperioden. Det er et at Oslos flotteste turområder, sier Wilhelmsen.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Bymiljøetaten, men vi har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.