Gå til sidens hovedinnhold

Fjernvarmen graver seg nordover

Vi har sviktet på informasjon i forkant, sier informasjonssjef i Hafslund, Morten Schau.

KLEMETRSRUD/SKULLERUD/ABILDSØ: Sist sommer begynte graving og nedlegging av fjernvarmerør fra Klemetsrud, og først om et drøyt år vil gravemaskinene ha kommet til Abildsø. Nå har de begynt ved Skulleruddumpa, og Viken lover bedre informasjon om fremdriften.

Reaksjoner

Fremføring av fjernvarmerørene krever relativt store inngrep i naturen, og berørte har reagert på at de ikke har blitt informert i forkant av arbeidene og at istandsetting etter graving har tatt lang tid.

Vi har hatt møter med velforeninger og beboere, og har fortalt at istandsetting nå skal skje fortløpende, sier Morten Schau, informasjonssjef i Hafslund.

Innen 17. mai skal vi ha gjort det så pent som mulig ved der vi til nå har gravd.

Skullerud-Abildsø

Sist uke rigget anleggsarbeiderne seg til ved Skulleruddumpa ned for Sagstua, og gravemaskiner begynte sitt arbeid. En del brukere av området gir uttrykk for at de frykter for atkomsten til Østmarka her.

Vi skal forsøke å holde området åpent, men må ta sikkerhetsmessige hensyn, sier Schau.

Det er to rør som skal legges ned på strekningen mot Abildsø. Disse skal graves ned øst for sykkel-/gangveien som går parallelt med Europaveien.

På ett sted må det graves på denne veien, men her skal det lages midlertidig vei rundt.

Kryssing av Ljanselva er et lite problem. Dette vil bli gjort i løpet av sommeren mens vannstanden er på sitt laveste. Strekningen fra Abildsømyra til Østensjøveien vil bli utført i høst/vinter.

Informasjon

Det har altså kommet en del klager på fremføringen av rørlinjen.

Vi må bare innrømme at vi har vært for dårlig på informasjon, og vil derfor ha informasjonsmøter i forkant etter hvert som arbeidene skrider frem.

Foreløpig har gravingen skjedd i lite bebodd område. Men hvordan blir det når dere kommer til tettbebyggelse?

Anleggsfolket skal gå så varsomt frem som bare mulig, og det betyr at graving vil gå i veier. Forbi Østensjøvannet blir det gjort i en trasé som vi finner i samarbeid med Østensjøvannets Venner.

Ferdig om et år

Mye skal altså skje et års tid fremover.

Frem til Abildsø/Østensjøveien regner vi med å være ferdig til sommeren 2009, opplyser informasjonssjef Morten Schau.

Og som sagt - vi skal holde berørte løpende orientert om fremdriften.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen