*Nettavisen* Nyheter.

Flat utvikling i tankratene

VLCC-ratene har hatt en sidelengs utvikling gjennom påsken, mens suezmax-ratene har kommet under press vest for Suez

19.05.08 00:35

Det går frem av skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige markedsrapport.Det er visse tegn til at markedet har stramt seg til for VLCC'er med doble skrog for første del av april, men samtidig er det god tilgang på eldre skip med enkle skrog som har bidratt til å holde markedet igjen.Ifølge Bassøe har ubalansen ført til et sprik mellom de to skipskvalitetene på inntil 20 worldscalepoeng i markedet. Moderne VLCC'er fikk i helgen rater på ws 100, som er uendret dra uken før for reiser fra den Arabiske Gulf til Fjerne Østen. Raten tilsvarer omkring 57.500 dollar pr. dag.Trenden i markedet beskrives som fast.Vestover fra gulfen er også raten uendret på ws 95, som gir knappe 68.000 dollar dagen. I Atlanterhavet har ratene steget 12,5 poeng til ws 127,5. Det gir en timecharterrate på drøye 80.000 dollar dagen.Ratene i suezmax-markedet har vært under press som følge av en ubalanse i forhold til VLCC-ratene, og dette har gitt fall i Atlanterhavsratene på 25 poeng til ws 160 på reiser fra Vest-Afrika til USA. Raten tilsvarer 48.500 dollar dagen. i Det Indre Middelhav er ratene ned 10 poeng over påsken til ws 195, som fortsatt gir meget sterke 86.000 dollar dagen.
Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.