Vi er på vei inn i flåttsesongen, og det er ventet et nytt kjempeår for turgåing i norsk natur. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, regner med rundt 7000 tilfeller av borrelioseutslett hvert år. I år tilbyr de krasjkurs til leger om utslett etter bitt.

Behandles med antibiotika

Det karakteristiske, sirkelformede røde utslettet (Erytema migrans) som kan oppstå etter et flåttbitt, skal alltid behandles med antibiotika. Man skiller mellom tidlig lokal sykdom, som gjerne gir seg til kjenne ved utslett, og alvorligere sykdom, som betyr at borrelia-bakterien har spredd seg til andre organer og vev i kroppen.

Det er registrert 60 meldingspliktige tilfeller av borreliose i Norge første kvartal.

Borrelioseutslettene som kommer hvert år er ikke meldingspliktige, men riktig behandling er viktig.

– Flåttsenteret arrangerer nå et ti-minutters krasjkurs om utslett etter flåttbitt, med mulighet for å stille spørsmål etterpå. Hovedbudskapet vårt på dette kurset er hvor ulikt borreliautslettet kan se ut. For flåttutslett kan se veldig forskjellig ut, sier allmennlege og rådgiver Harald Reiso ved Flåttsenteret til NTB.

Toppår i 2020

Tallene som registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet har steget jevnt og trutt de siste årene. I 2020 ble det et nytt toppår, med 521 registrerte tilfeller totalt, opp fra 488 i 2019.

Mye avhenger av hvor eksponert befolkningen er for flåtten. Det igjen avhenger av vær og hvor mange som er ute i naturen. Tallene avhenger også av hvor mange som melder inn mistenkte sykdomstilfeller.

(©NTB)