Gå til sidens hovedinnhold

Flere 22. juli-forklaringer legges fram

Intervjuene 22. juli-kommisjonen gjorde med ledende embetsmenn offentliggjøres.

Referatene fra intervjuene som 22. juli-kommisjonen gjorde med ledende embetsmenn offentliggjøres fredag formiddag, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i et brev til kulturminister Hadia Tajik (Ap) krevd åpenhet om intervjuene til toppbyråkratene.

- Vi trenger mest mulig åpenhet og demokrati i en sak som dette, har komitéleder Anders Anundsen (Frp) uttalt.

Tajiks forgjenger, Anniken Huitfeldt, offentliggjorde toppolitikernes forklaringer kvelden før hun gikk av.

Riksarkivet vil legge ut referatene på sine hjemmesider i løpet av fredag, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Alle forklaringene, med unntak av de delene som må holdes hemmelig av sikkerhetsmessige grunner, blir offentliggjort.

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) tilbød Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité alle referatene i usladdet versjon, men det takket komiteen nei til. De ville heller ha referatene i en slik form at de kan brukes fritt i høringer og ellers i debatten.

Etter først kun å ha fått referatene fra statsrådene som forklarte seg til 22. juli-kommisjonen, ba kontroll- og konstitusjonskomiteen også om å få forklaringene fra alle departementsråder, ekspedisjonssjefer, etatsdirektører, politimestre og avdelingsdirektører som ble intervjuet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar