Gå til sidens hovedinnhold

Flere alkobrudd på pubene

Det ble avdekket flere brudd på alkoholloven på norske utesteder i fjor enn året før. Samtidig mistet færre skjenkebevillingen.

Det viser rapporten «Komunenes forvaltning av alkoholloven 2009» fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Den baserer seg på undersøkelser ute i de norske kommunene. Rapporten offentliggjøres mandag.

Flere overtredelser
Mens det i 2007 ble avdekket 608 overtredelser knyttet til skjenkebevillinger på utesteder, ble det avdekket 890 overtredelser i 2008.

- Økningen i antall overtredelser fra 2007 til 2008 er ganske kraftig. Det kan skyldes at det har blitt gjennomført flere kontroller og av kontrollørene har klart å avdekke flere brudd på alkoholloven, sier rådgiver og rapportforfatter Øystein Skjælaaen ved SIRUS til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Færre inndragelser
Samtidig som det altså rapporteres om flere overtredelser, rapporteres det om færre inndragelser av skjenkebevilling. Tallet har gått ned fra 153 i 2007 til 120 i fjor.

- Forklaringen på dette kan være at en større andel av overtredelsene var av mer alvorlig art i 2007, mens det var en større andel mindre alvorlige overtredelser i 2008 enn i 2007, sier Skjælaaen.

Han påpeker at det ikke nødvendigvis er et mål med flest mulig inndragelser av skjenkebevillingen.

- Man kan jo se for seg at noen driver en bar på en skikkelig måte, men at de har hatt et tilfelle der det har glippet for dem. Det trenger ikke bety at denne baren driver useriøst. På den annen side er det vel et mål, også for bransjen selv, at useriøse aktører lukes vekk. Et ledd i dette kan være inndragninger, sier Skjælaaen.

Skjenker til berusede personer
I underkant av en femtedel av de 890 overtredelsene i 2008 dreide seg om skjenking til påvirket gjest, og omtrent det samme gjaldt økonomiske mangler. Over halvparten dreide seg blant annet om mangler ved intrernkontrollsystemet, brudd på reklamebestemmelser og manglende alkoholfri drikke. 40 av tilfellene dreide seg om alkoholservering til mindreårige.

53 kommuner
De 120 utestedene som mistet bevillingen i fjor fordeler seg på 53 norske kommuner. Av disse var 107 midlertidige, mens 13 gjaldt hele bevillingsperioden, som er på fire år. Av de midlertidige inndragningene gjaldt 35 skjenking til åpenbart påvirket gjest, 11 skjenking til mindreårige og rundt 10 både manglende overholdelse av skjenketider og mangler ved økonomisk vandel. Resten var andre forhold, blant annet kombinasjoner av flere forhold.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut