Gå til sidens hovedinnhold

Flere barn enn før har delt bosted

Foreldre som bor hver for seg, har langt oftere enn tidligere delt bosted for barna, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oslo (NTB): I 2012 oppga tre av ti fedre at barna hadde delt bosted, mot bare én av ti i 2004. Andelen som bor fast hos mor har gått tilsvarende ned, mens andelen som bor fast hos far, har vært stabilt lav.

Seks av ti fedre oppga i 2012 at barnet bodde hos mor og én av ti at det bodde hos far.

I prinsippet kan barnet ha delt bosted i juridisk forstand uten at det tilbringer nøyaktig halvparten av tiden hos hver av foreldrene, men ifølge SSBs undersøkelse tilbringer barn med delt bosted i gjennomsnitt omtrent like mye tid med far som mor.

Økningen i delt bosted er størst blant fedrene som har vært samboer med barnets mor enn blant dem som har vært formelt gift. I 2012 var delt bosted like vanlig i begge gruppene. (©NTB)

Kommentarer til denne saken