Gå til sidens hovedinnhold

- Flere bøteleggelser enn vanlig

UP har varslet sine kontroller i påsken. Likevel er det flere bøteleggelser enn vanlig.

- Så langt denne påsken har det vært mye fartsovertredelser, bøteleggelser og førerkortbeslag, sier UP-sjef Runar Karlsen til Nettavisen fredag.

Selv om UP-sjefen ikke får tallene fra påskens trafikkontroller før etter påske, er han sikker på at det har vært flere bøteleggelser enn vanlig.

- Veiene er fine og bare, samtidig som det ikke er så mye kø, og veiene har mer plass, sier han.

- Mange kjører av seg førerkortet
Selv om UP har gått tydelig ut med å advare mot fart og farlig adferd i trafikken og varslet kontroller, ser det ut til at det er mange som ikke bryr seg.

- Det er veldig trist å se hvor mange som kjører av seg førerkortet. Det er skuffende at folk oppfører seg sånn i trafikken når vi vet fart er en av hovedårsakene til at liv går tapt på veiene.

UP har adferdskontroller i trafikken hver dag i påsken hvor det måles fart og testes promille.

- Vi holder et spesielt øye på dem som ikke klarer å innordne seg og tar risiko i forbikjøringer i køkjøring, sier Karlsen.

100 prioriterte veistrekninger
UP gjennomfører stasjonære kontroller, samtidig som de kontinuerlig er på veien både med uniformerte og sivile biler.

Runar Karlsen opplyser at de har omtrent 100 særlig prioriterte veistrekninger til kontroller.

- Dette er ulykkesbelastede hovedveier, europaveier og risikoveier.

På grunn av sen påske og fint vær, har UP denne påsken også hatt mer spredning på kontrollene sine.

- Vi er som alltid konsentrerte på veier opp mot fjell, men denne påsken fokuserer vi også på veiene mot kysten, så vi også får kontrollert dem som reiser for å åpne sommerhyttene sine i påsken.

Unge menn råkjører mest
At det er unge menn i atten- og tjueårsalderen som er overrepresentert på høye hastigheter som medfører anmeldelse, er ingen stor overraskelse. Derfor vil UP rette kontrollene mot nettopp denne høyrisikogruppen.

- Vi retter kontrollene etter tid og sted i forhold til når denne gruppen oppholder seg på veiene. Det er helt forferdelig at 25 prosent av dem som drepes på veiene er unge mennesker.

Helger, høy fart og promille er det som særpreger ungdomsulykkene, ifølge UP-sjefen.

Bruker Facebook i nysatsing
- Samtidig fokuserer vi nå på kommunikasjon, og da gjerne gjennom sosiale medier som Facebook, for å nå ut til de unge i trafikken, forteller Karlsen, som tror denne formidlingen er vellykket.

Etter at UP startet opp Facebook-side 14. januar, har siden så langt hatt 5,3 millioner besøk. 25 prosent av disse er nettopp unge menn.

- Det er viktig med nysatsing, via kommunikasjon og veiledning. Vi forteller om kontroller og vårt arbeid, og vi har også et forslag om dobbelt prikkbelastning på førerkortet og nulltoleranse for lavpromille for å miste førerkortet.

Det har også vært oppe forslag om at de som nylig har tatt førerkort vil kjøre med «L» bak på bilen i en kortere periode for å markere nybegynnere i trafikken.

- Ulykkestallene må ned
Fremover vil UP fortsette å satse på faktorer som fart, rus, bilbeltebruk og annen særlig risikokjøring, som forbikjøring.

- Vi må hele tiden fortsette å satse på de tingene som fungerer i forhold til å få ned ulykkestallene på hardt skadde og drepte i trafikken, sier Karlsen.

Fart og rus er de faktorene som oftest er årsak til trafikkulykker.

Grisekjøring meldes inn av publikum
Påsken inviterer gjerne til ekstra mange biler på veiene, og Runar Karlsen opplyser at folk er veldig flinke til å melde fra til politiet om uforsvarlig kjøring.

- Det går nok en grense for hva en aksepterer av risiko ute på veien for seg selv og andre. Ser en grisekjøring eller mistenker noen for å være ruspåvirket, ringer de fleste inn til politi og varsler om forholdene. Det er veldig viktig fordi en må stanse førere som representerer risiko.

Karlsen tror motivet til innringere er å forebygge, og ikke å straffe.

UP-sjefen råder deg til å melde fra til politiet dersom du er vitne til en fører som er villig til å ta en særlig risiko når det gjelder forbikjøringer og fart, eller dersom det er mistanke om ruspåvirkning.

Men det aller viktigste rådet Karlsen ønsker å gi påsketrafikantene er:

- Kjør forsiktig! Ta hensyn til alle andre rundt deg. Det sier mora mi, og alle forstår betydningen av det.

Kommentarer til denne saken