Gå til sidens hovedinnhold

Flere hull i vaktplanen: Kan bli mer flykaos

Det er flere hull i vaktplanen til de norske flygelederne på grunn av lav bemanning.

Mandag kveld oppstod alle reisendes mareritt på Rygge og Torp da flyplassene måtte stenges. Grunnen var at det var for få flygeledere på jobb.

Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen, sier at de allerede nå vet om hull i flygeledervaktplanene.

- Ja, det er hull i vaktplanen. Men de fleste hullene blir som oftest tettet fordi man får folk til å stille opp, så det trenger ikke å gå så galt. Som oftest får vi inn nye folk, andre ganger ikke. Da kan vi få den situasjonen som vi fikk på lufthavnene Torp og Rygge i går kveld, og det må vi gjøre alt for å unngå. Når det blir slik at man må kansellere, er det frytelig leit både for de reisende og for flyselskapene, sier Narvesen til Nettavisen.

Flere udekkete vakter
- Det vi vet, er at vi i utgangspunktet har en del udekkete vakter, men det jobbes hele tiden med å dekke dem. I noen tilfeller klarer vi det ikke, og da må vi redusere trafikken. Da oppstår det fort slike situasjoner som vi hadde på flyplassene i går, sier Narvesen.

Her kan du sjekke avganger og forsinkelser på Gardermoen.

Han forteller at de har få muligheter for å tilkalle vikarer, da det er strengt regulert hvem som kan håndtere trafikken i bestemte deler av luftrommet.

- For eksempel delen for innflygning og utflygning på Torp og Rygge, har til sammen 20 godkjente flygeledere for nettopp det luftrommet. Sånn som nå i sommerukene, er det så mange ferieavviklinger og permisjoner at vi kun har ni flygeledere tilgjengelig. Med en så liten bemanning er vi sårbart og får heller ikke dekt hullene i vaktlistene. Da blir situasjonen slik som i går, forteller han.

Dette er dine rettigheter - flybilletten som kontrakt
I følge informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, er det én klar hovedregel det er viktig å være klar over som reisende: med en flybillett, har du en kontrakt som lover å frakte deg fra A til B. Om noe kommer i veien for dette, har du krav på å få pengene tilbake for billetten eller bli overført til et annet fly som går innen en rimelig tid. Blir forsinkelsen på over fem timer, har passasjeren krav på refundert billett.

- Hvis flyet blir kansellert og hele formålet med reisen er borte, har du krav på å få refundert billetten din. Dette gjelder også ved tekniske forsinkelser, uansett hvilken type billett du har, sier Johansen til Nettavisen.

EU-kompensasjon
En har også krav på en kompensasjon hvis flyselskapet kansellerer avgangen din, selv om de kan anses å ha kontroll på situasjonen.

- Om flyselskapet kansellerer flyet uten at det har oppstått en uforutsett hendelse, men at kanselleringen er forhåndsplanlagt(for eksempel på grunn av for få passasjerer), har du rett på EU-kompensasjon i tillegg. Denne kompensasjonen ligger på 150 dollar og oppover, avhengig av flyturens lenge også videre, forteller Johansen.

Påføres du direkte relevante kostnader, for eksempel hotellkostnader, som følge av en kansellering, er flyselskapet erstatningspliktige hvis det skyldes et forhold som kunne vært unngått og som flyselskapet har kontroll over.

- Men skulle du sette sammen flere enkeltreiser med forskjellige selskaper for at disse tilsammen skal utgjøre en helhetlig reise, kan det være at du taper de etterfølgende billettene fordi de ikke inngår i den samme kontrakten. Befinner hele reisen seg på samme billett, vil derimot de involverte bringe deg frem til endedestinasjon, uansett årsak. Det er derfor man gjerne anbefaler gjennomgående billetter som sikrerr deg om noe uforutsett skjer, sier han.

Goder ved forsinket fly
Når det gjelder fly som «bare» er forsinket med noen timer, gjelder egne regler.

- Hvis forsinkelsen blir så lang at reisens formål er borte, og at turen er bortkastet, så har man krav på å få billetten refundert. Ved forssinkelser som flyselskapet kan klanderes for, har du rett på å få dekket de ekstra utgifter som blir relevante. Hotellopphold og mat skal bli betalt om flyet er kansellert, uansett årsak.

Disse reglene er like for alle flyselskaper, men kan forvaltes noe ulikt fra selskap til selskap. Uansett sier loven at du skal få dekt utgifter for mat og overnatting.

- Vår viktigste prioritering vil uansett være å ta så godt hånd om passasjerene som mulig og vi følger alltid EUs regelverk når det gjelder passasjerrettigheter. Det betyr at dersom flyet innstilles eller blir forsinket med mer enn 5 timer, kan passasjerene be om full refusjon av billetten eller ombooking. I tillegg tilbyr vi forpleining ved forsinkelser, sier informasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

Ryanair dårligst på rettigheter
Forbrukerrådet har blant annet tidligere sagt at Ryanair ikke gir flypassasjerene sine de rettighetene de har krav på, spesielt i forbindelse med forsinkelser og kanselleringer. De advarer mot det irske lavprisselskapet.

- De aller fleste flyselskapene følger vedtakene. Det er viktig at folk merker seg at Ryanair er i særklasse når det gjelder å ikke følge vedtakene flyklagenemnda fatter, sier fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg, til dagbladet.no.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar