– Vi kommer ikke utenom en grundig debatt om Nato i SV, sier Mikkel Grüner, gruppeleder for SV i bystyret i Bergen, til Bergensavisen.

Også i Oslo og Tromsø tar krefter i partiet til orde for en ny diskusjon om Nato-politikken.

Helt siden stiftelsen av Sosialistisk Venstreparti i 1975 har motstand mot norsk Nato-medlemskap vært en viktig skillelinje mellom SV og Arbeiderpartiet.

Men etter at Russland gikk til krig mot Ukraina er ikke alle SV-medlemmene like sikre lenger.

– Jeg ønsker ikke å romantisere Nato. Det er en alvorlig risiko forbundet med å binde sin forsvars- og sikkerhetspolitikk til en supermakt. Nato må grunnleggende reformeres. Men det er vanskelig å se et bedre faktisk alternativ gitt situasjonen i Europa, særlig etter den siste ukens begivenheter, sier Grüner.

Oslo-diskusjon

Også i Oslo ønsker flere profilerte SV-medlemmer at Nato-standpunktet skal revurderes, skriver Aftenposten.

I opptakten til Oslo SVs årsmøte til helgen har det kommet flere forslag om å se på spørsmålet på nytt.

«Den russiske invasjonen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap, fram mot neste landsmøte. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette», heter det blant annet i et forslag sendt inn av Kristian Takvam Kindt, Karianne Hansen Heien og Steinar Heldal. De sitter alle i fylkesstyret til Oslo SV. Kristian Takvam Kindt er byrådssekretær for oppvekst og utdanning.

Nord-Norge?

Også i nord ønsker enkelte Nato-diskusjonen velkommen. SVs gruppeleder i Tromsø, Pål Julis Skogholt, tar i et intervju med Nordlys til orde for at partiets Nato-motstand må revurderes.

– Forutsetningen for SVs motstand mot Nato-medlemskap er at Norge går inn i et nordisk forsvarssamarbeid med Finland og Sverige. Det ser i dag ikke ut at det er aktuelt på kort sikt. Om Sverige og Finland blir med i Nato, endres situasjonen helt. Da må vi ta en helt grunnleggende Nato-diskusjon i vårt parti, sier Skogholt.

Sikkerhetspolitikken, og hvordan man skal forholde seg til krigen i Ukraina, ser ut til å dele SV helt opp til toppen. Sent tirsdag kveld gikk landsstyret i SV imot Norges våpenbidrag til Ukraina.

SV-leder Audun Lysbakken var av motsatt oppfatning, men han ble nedstemt med 21 mot 18 stemmer. Også nevnte Mikkel Grüner fra Bergen stemte i landsstyret for å støtte Ukraina med våpen.

– SV har forståelse for regjeringens beslutning om å donere 2.000 panservernraketter, men mener det likevel er viktige motargumenter, sa Lysbakken etter møtet.