Gå til sidens hovedinnhold

Flere må hjelpes i jobb

Groruddalen har fortsatt mange færre i arbeid enn gjennomsnittet. Nylig møtte ministre og byråder opp på Furuset for å snakke om Groruddalssatsingens resultater og utfordringer.

FURUSET: – Arbeid er det viktigste integreringsvirkemiddelet vi har og det er det viktigste for å unngå barnefattigdom. Da vi startet Groruddalssatsingen var det et mål å få opp sysselsettingen til å bli like bra som oslostandarden. Det har man ikke fått jobbet proft med, sier bydelsdirektør i Bydel Alna, Tore Olsen Pran, til oppmøtte ministre og byråder på Furuset torsdag.

6700 flere er uten arbeid

– Vi har 6700 under sysselsetting i forhold til gjennomsnittet i Oslo, fortsetter Pran.

I samarbeid mellom bydelene, Nav og Imdi Øst er det sett på utfordringene man nå står overfor og ifølge Pran er det noen punkter det er bred enighet om:

Språkopplæringen må forbedres, fokuset rundt målgruppen må endres og tiltakene må flyttes fra inntektssikring til kvalifisering for å sikre arbeid.

– Vi har veldig fokus på den gruppen som er lengst fra arbeidsmarkedet. Det gjør at usedvanlig mange av de andre som skulle kommet i arbeid, ikke kommer ut i jobb. Vi må se på målgruppa og hjelpe de som har mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Han legger også vekt på at det må brukes mer tid på hver enkelt for at tiltakene vi har skal være effektive.

LES OGSÅ: Her får du det beste fra Groruddalen

Gode skoleresultater

Besøket startet på Gran skole før turen gikk gjennom Verdensparken og til Nærmiljøsenteret. Rektor ved skolen, Randi Sømo forteller om vesentlig bedre resultater både faglig og trivselsmessig etter tiltak som følge av Groruddalssatsingen.

– Vi opplever nå at lærerne er mer samstemte og at undervisningstimene er mer strukturerte og forutsigbare. Dette bekrefter elevene i elevundersøkelsen som har vist de beste resultatene på mange år.

Til stede på Furuset var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet Torkil Åmland, kunnskaps- og utdanningsbyråd Anniken Hauglie og Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen var møteleder.

LES OGSÅ:

Klar for å styre Oslos minste skole

Travel sommer for Astrid (14) og Malene (14)

En mann for sin hatt