Gå til sidens hovedinnhold

Flere mangler i VGs «barnehagebase»

VGs «barnehagebase» inneholder flere mangler, og gir ikke et riktig bilde av tilstanden i barnehagene, mener bydeler i Oslo.

OSLO: I løpet av høsten og vinteren har VG samlet inn tilsynsrapporter fra 6000 barnehager i Norge, og publisert dem i sin «barnehagebase».

Her kan du slå opp hver enkelt barnehage, og lese om avvik, kontroller og eventuelle lovbrudd som har vært i barnehagen de siste tre årene.

Slik skal du få informasjon om tingenes tilstand i de ulike barnehagene. Ifølge VGs funn har halvparten av barnehagene i Norge ikke en gang hatt tilsyn de siste tre årene.

Oslo-bydeler reagerer

Det er bydelene som per i dag er tilsynsmyndighet for barnehagene i Oslo. Flere bydeler reagerer imidlertid på VGs framstilling.

– Det er mye feil. Vi sendte over alle rapporter da vi ble bedt om det i oktober/november i fjor, men det er bare om lag en tredjedel av dem som ligger inne i VGs barnehagebase, sier Asbjørn Evensen, spesialkonsulent i enhet for barnehager i Bydel Vestre Aker.

Bydelen har sendt ut epost til alle foreldre med barn i bydelens barnehager. I eposten står det blant annet:

«VGs behandling av saken er svært mangelfull. Vi ble kontaktet av VG høsten 2012 og sendte over all dokumentasjon som ble etterspurt. Bydel Vestre Aker har i løpet av de siste tre årene gjennomført varslet tilsyn i alle barnehager i bydelen.»

Bydel Nordstrand har på sin nettside publisert en korrigering av VGs opplysninger. Blant annet ligger det informasjon ute på VGs sider om barnehager som ikke lenger eksisterer.

– Bedre tilsyn nå

På Rådhuset har de fått tilbakemeldinger fra flere bydeler som har påpekt feil i «barnehagebasen».

– Bildet er langt mer nyansert enn det som fremkommer på VGs nettsider, sier byrådssekretær Camilla Strandskog i Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.

Hun påpeker samtidig at kommunen stadig kan bli bedre når det gjelder tilsyn.

– Byrådsavdelingen satte i gang et arbeid i 2012 med å følge opp tilsynsmyndighetene. Det er vi godt i gang med, sier Strandskog.

Ifølge Strandskog er standarden at barnehagene har tilsyn minst hvert fjerde år.

VGs barnehagebase viser at bydelene i Oslo har ulike rutiner for tilsyn. Antall rapporter publisert i basen varierer sterkt mellom bydelene (se faktaboks).

Eksempelvis står Bydel Vestre Aker oppført med 57, Bydel Grorud har 15, mens Bydel Nordstrand har 181.

Strandskog mener virkeligheten er mer nyansert enn som så.

– Noe av variasjonen skyldes feil. Der det er forskjeller jobber vi med å bli bedre, sier byrådssekretæren.

– Grunnleggende tro på åpenhet

Leder av nyhetsavdelingen i VG, Anders Sooth Knutsen, begrunner publiseringen av rapportene med en grunnleggende tro på at ting blir bedre med mer åpenhet i samfunnet.

– Vårt ønske er at basen er så komplett som mulig, og vi vil fylle opp med rapporter fortløpende. Vi mener dette er et bra verktøy for alle, særlig foreldre som har barnehagebarn, sier Sooth Knutsen.

Han sier det er opp til foreldre og myndigheter å bruke opplysningene som nå er på bordet.

Noen få rapporter er holdt tilbake av personvernhensyn.

Ikke alle bydeler har vært like enkle å få opplysninger fra, melder VG.

– Det har vært en møysommelig jobb. Det er interessant å se at det er veldig ulik praksis i de ulike bydelene. Det har tatt alt fra tre dager til fire måneder å få rapportene tilsendt, sier Sooth Knutsen.

Han opplyser at Bydel Gamle Oslo ennå ikke har levert rapporter, til tross for gjentatte purringer.

– Til Bydel Frogner sendte vi innsynsbegjæring 15. oktober i fjor. Vi fikk svar først 19. februar i år. Disse rapportene vil bli publisert i nær framtid, sier VGs Sooth Knutsen.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller