Over 43.000 yrkesaktive fra hele Europa har deltatt i en undersøkelse om arbeidsmiljø. 3,1 prosent av yrkesaktive i Norge svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Snittet for EU er 1,8 prosent, skriver Klassekampen.

7,8 prosent i Norge sier de har opplevd ydmykende oppførsel, mens 1,5 prosent har opplevd seksuell trakassering. Land som Sverige og Nederland plasserer seg over Norge på samtlige tre kategorier.

– Tallene sier det de sier, men jeg tror ikke det er mer seksuell trakassering på arbeidsplassen her enn i landene i Sør- og Øst-Europa, sier forsker Cecilie Aagestad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Undersøkelsen er gjort før #metoo-kampanjen for alvor fikk oppmerksomhet. Den norske rapporten, som Stami står bak, kom i september.

– Det er bra at Norge plasserer seg med de andre nordeuropeiske landene, samt Nederland og Sveits. Lave tall på trakassering er sjeldent et godt tegn, sier Aagestad, som tror oppmerksomhet rundt tematikken i Norge gjør at flere rapporter inn uønskede hendelser.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her