Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden.

Fredag la regjeringen frem nye krisetiltak:

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

– Nedsettelse av den lave satsen i merverdiavgiften vil være en midlertidig skattelettelse i 2020 på anslagsvis 1240 millioner kroner, sier finansministeren i en pressemelding.

De andre tiltakene er primært laget for å forbedre likviditeten til norske bedrifter, ved at de kan vente med å innbetale avgifter til staten.

Regjeringen oppretter også en garantiordning på 90 prosent av nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av koronautbruddet på opp til 50 millioner kroner per bedrift. Rammen på tiltaket er 100 milliarder kroner.

Få med deg den siste utviklingen i vårt Livestudio.

Krisetiltak på 280 milliarder kroner

Krisetiltakene som så langt er inngått antas å motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner.

Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 600 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

– Disse tiltakene vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier statsminister Erna Solberg (H).

Så langt har tiltakene allerede kostet staten 65 milliarder kroner.

Budsjettet svekkes betydelig

Samlet sett innebærer de økonomiske tiltakene som så langt er satt inn at den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 111 milliarder kroner.

Mer vil trolig komme.

Tror på fall i økonomien

Tiltakene som er satt igang vil føre til at Norge i år kommer til å oppleve et fall i økonomien:

- Fastlands-BNP anslås nå å falle med 1 prosent i 2020. Anslaget er med det 3,5 prosentenheter lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020. Veksten i fastlandsøkonomien hadde allerede dempet seg før virusutbruddet. De isolerte effektene av smitteverntiltakene kan anslås til 2¾-3 prosentenheter, melder finansdepartementet.