– Det avgjørende for oss er å redde industriarbeidsplasser og kompetansemiljøer i Norge som er viktig for å gi olje- og gassindustrien et løft og få til det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Stavanger Aftenblad.

Pengene endringene i oljeskatten utløser, skal gi arbeid og skal ikke kunne tas ut i utbytte eller benyttes til å betale gammel gjeld, mener Ap.

– Vi må få på plass ordentlige garantier om hvordan pengene skal brukes. Det er naivt ikke å stille krav til pengebruken, og det vi vil oppnå, er å redde arbeidsplasser til oljearbeideren, ikke bukseselene til rike aksjonærer, sier Tajik.

Ilandføring i Nordkapp

I tillegg krever Ap realisering av ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp.

– Det gjelder ikke bare ilandføring av olje fra Johan Castberg. Det kan også bli aktuelt å ilandføre fra andre felt til Veidnes. Vi ønsker forpliktelser som sikrer ringvirkninger og sysselsettingseffekter på land og legitimitet i befolkningen for endringene vi nå skal gjøre for bransjen, sier Tajik.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) opplyste Stortinget 23. april at selskapene bak Veidnes-prosjektet ikke har lyktes med å finne et fornuftig opplegg til en lønnsom pris. Hun åpnet samtidig for at situasjonen kunne endre seg.

Utsetter skatt

Forhandlinger mellom H, KrF, V, Ap, Frp, Sp og SV starter trolig til uken.

Regjeringen har foreslått å gi olje- og gassnæringen en midlertidig utsettelse på skatteregningen. Hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres.

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet. Hovedtrekkene i pakken ble lagt fram 30. april, mens detaljene kom tirsdag.

Finanskomiteen tar sikte på å avgi saken 4. juni, med behandling i salen 12. juni.