Klima- og miljødepartementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kravet om midlertidig forføyning fremmes for Oslo tingrett, opplyser NOAH – for dyrs rettigheter til NTB.

De tre organisasjonene omtaler det som sterkt kritikkverdig at departementet ikke avventer utfallet av NOAHs søksmål mot staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

Les også: Professor: - Ville ikke overrasket meg om man i framtiden sier at pandemien tok slutt i 2021

For retten i juni

I Oslo tingrett fikk NOAH medhold, men staten har anket dommen.

– NOAHs sak kommer opp i lagmannsretten i juni, og per nå er rettens mening at Letjenna-vedtaket var ulovlig og ikke oppfylte kravet til at det skal være svært høy terskel for å skyte kritisk truet ulv innenfor sonen hvor de tvert imot skal være prioritert, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som balanserer på en knivspiss i forhold til lovlighet, og hvor truede dyr skytes gjennom vedtak som risikerer å bryte loven, legger hun til.

Reagerer på antallet

Organisasjonene reagerer på at det samlede tallet ulver innenfor sonen er 25 dyr – og mener det er en svært stor andel av det totale registrerte ulvetallet.

– Den siste statusmeldingen for ulv i Norge som ble publisert for få dager siden, viser at det bare er 34–38 ulver som er påvist utelukkende i Norge, mens 22–25 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen. Dette er et katastrofalt lavt antall individer, sier daglig leder Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

Bestandsmål

Beslutningen om felling av 25 ulver ble kjent onsdag.

– Ut fra hensynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog opprettholdt, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Det åpnes også for felling av de gjenværende ulvene i Slettås-reviret.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vektla at ulvebestanden gjennom flere år har ligget over det bestandsmålet Stortinget har fastsatt.

– Vi ønsker å forvalte i tråd med de bestandsmålene Stortinget har vedtatt. Det er viktig for tilliten til forvaltningen og for folk som opplever de belastningene det kan gi å ha ulv i nærområdet, sa hun.

Les også: Plast slipper ut mer gift enn man har trodd