Gå til sidens hovedinnhold

Flere Oslo-skoler stengt på grunn av eksplosjonsfare

Elevene evakuert på grunn av produksjonsfeil i brannslukningsapparater.

- Vi ble først i går ettermiddag kjent med at det kan være en produksjonsfeil på brannslukningsapparatene. Det har ikke vært noen ulykker på Oslos skoler, men for å være sikker har vi valgt å stoppe undervisningen i dag. Vi har satt i gang en kartlegging av alle skoler som kan ha disse apparatene, og har oversikt over dette. Apparatene skifter vi nå ut. Dette er for å være føre var og for å ivareta sikkerheten til elevene, sa Utdanningsetaten på en pressekonferanse torsdag.

Men meldingen om defekten ble kjent allerede 24. august.

Les også:
- Vil få ut alle i løpet av 15 minutter
Oslo-skoler stenges på grunn av eksplosjonsfare
- De har visst om apparatene i én uke
Disse elevene sendes hjem

Brannslukningsapparater med CO2, som er blitt plassert ut i Osloskolen i perioden fra 2006 til 2011, kan ha en produksjonsfeil i ventilen, opplyser Undervisningsbygg.

Denne mulige defekten gjør at apparatene kan eksplodere ved berøring.

Av risikohensyn har Utdanningsetaten i samarbeid med Beredskapsetaten besluttet å stenge og/eller omorganisere undervisningen torsdag.

Nettavisen har tatt kontakt med Utdanningsetaten for å få nærmere klarhet i hvordan foreldre skal forholde seg til denne meldingen.

- Skolene har fått beskjed
- Hva skal de mange foreldre som har skolebarn nå gjøre?

- Det kan vi foreløpig ikke svare på. Men nå har alle skolene fått beskjed, så får vi ta det derfra, svarer Utdanningsetaten Nettavisen klokken 11.45.

- Men hvordan skal vi forholde oss til en slik melding? Skal vi sitte i ro og avvente?

- Vi kan foreløpig ikke svare på dette. Beklager, er svaret fra Utdanningsetaten - og henviser til pressekonferansen klokken 13.

Er du berørt av dette og har tips eller bilder? Mail oss på vaktsjef@nettavisen.no eller ring 21006010

Null respons
- Men det er lenge å vente. Hva skal vi gjøre i mellomtiden?

- Beklager, det kan vi ikke svare på, gjentar Utdanningsetaten.

Nettavisen har vært i kontakt med flere Oslo-skoler, som løser den oppståtte situasjonen med å stenge de rom som har slike apparat - og for øvrig lar undervisningen gå som normalt.

Vil avdramatisere
Fra beredskapsetaten får Nettavisen følgende beskjed:

- Vi driver kun med beredskap og det er Utdanningsetaten som har ansvar for dette. Jeg har tenkt å kontakte dem nå for å be dem om å sende ut en pressemelding til, slik at vi kan avdramatisere situasjonen og får klarhet i informasjon til foreldre, sier beredskapssjef Jon Birger Berntsen til Nettavisen.

Nettavisen følger pressekonferansen klokken 13.

Er du berørt av dette og har tips eller bilder? Mail oss på vaktsjef@nettavisen.no eller ring 21006010

I den første pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, sto det følgende:

PRESSEKONFERANSE I DAG KL. 13

Alle osloskolene stenges eller omorganiserer undervisningen i dag

Undervisningsbygg har i dag informert Utdanningsadministrasjonen om at brannslukningsapparater med CO2 som er blitt plassert ut i Osloskolen i perioden 2006-2011, kan ha en produksjonsfeil i ventilen, og kan eksplodere ved berøring.

Av risikohensyn har Utdanningsetaten i samarbeid med Beredskapsetaten besluttet å stenge og/eller omorganisere undervisningen i dag.

I den andre pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, sto det følgende:

Oppdatert informasjon kl. 12.00: Alle skoler i Oslo stenger eller omorganiserer undervisningen i dag, på grunn av usikkerhet rundt eksplosjonsfare ved brannslukkingsapparater.

Skoler med ungdomstrinn og videregående skoler og voksenopplæring:

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo blir stengt umiddelbart, og elevene sendes hjem. Dette gjelder også skolenes ungdomstrinn på 1–10-skoler.

Skoler med barnetrinn:

Elever på 1.-4. trinn, inkludert Aktivitetsskolen, aktiviseres i skolegården med full bemanning av lærere og assistenter, inntil foreldrene henter elevene. Kontaktlærer tar med klasselister og fører nøye regnskap med elevene etter hvert som de blir hentet. Skolene må ringe til elevenes foresatte.

Elever på 5.-7. trinn aktiviseres i skolegården frem til kl 13.00. Da sendes elevene hjem. Alle foresatte skal oppringes individuelt, slik at de får sjansen til å hente elevene.

Elever på spesialskoler/-grupper: Elever på spesialskoler/-grupper ivaretas individuelt, som punktet som omfatter elever på 1.-4. trinn.

Møter og arrangementer på skolene i ettermiddag/kveld avlyses.

Ytterligere informasjon vil bli gitt fortløpende utover dagen.

NB Beholderne MÅ ikke berøres av andre enn Undervisningsbyggs kontrollører!

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken