- Flere pasienter skal få behandling og ventetidene skal reduseres. Samhandlingsmeldinga følges opp med styrking av forebyggende helsetjenester, tilskudd til samhandlingsprosjekter og utvikling av lokalmedisinske sentra. Det skal etableres 2500 nye heldøgns pleie- og omsorgsplasser og rusfeltet skal styrkes, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Les mer om Statsbudsjettet for 2010 her.

Mer til rusbehandling
Det samlede budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet er på 128,7 milliarder kroner, og blant annet skal sykehusøkonomien styrkes med 1 452 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes på å behandle flere pasienter og en opptrappingsplan på rusfeltet.

– Med årets økning på 1 452 millioner kroner har sykehusøkonomien hatt en reell vekst på 8,3 milliarder kroner siden den rødgrønne regjeringen overtok. Dette har bidratt til at langt flere pasienter får behandling, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Rusfeltet styrkes med 150 millioner kroner, og omfatter 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging.

Les også: - Vil ikke gjøre folks hverdag bedre

Omsorg og arbeidsplass
Regjeringspartiene, som sammen med KrF og Venstres har inngått avtalen om Omsorgsplan 2015, følges opp med 320 millioner kroner, som i hovedsak skal brukes på nye arbeidsplasser og flere omsorgsplasser.

Samhandlingsreformen foreslås styrket med 273 millioner kroner, der 240 millioner kroner skal brukes til forebyggende helsetjenester og 33 millioner kroner til forskning.

I tillegg skal nasjonale helseregistre styrkes med 15 millioner kroner, Norsk pasientskadeerstatning får en økt saksbehandlingskapasitet med 10,75 millioner kroner, mens Pasientskadenemnda får økt sin saksbehandlingskapasitet med 3,85 millioner

658 på influensavaksine
Som et ledd i forberedelsene i forhold til en pandemim har Norge inngått en avtale med vaksineprodusenten GlaxoSmithKline som sikrer kjøp av 9,4 millioner doser vaksine.

Til sammen har vaksineutgiftene en prislapp på 658 millioner kroner.

Automatisk frikort
Det foreslås også en ordning med automatisk tilsending av frikort når egenandelstaket 1 er nådd, for slik at flere brukere vil få oppfylt rettigheter de har krav på

Refusjoner til egenandels tak 1 anslås å øke med 200 millioner kroner som følge av dette.

Samtidig foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandels tak 1 fra 12 til 16 år. Hensikten er å gjøre det lettere for unge å oppsøke lege ved behov. Dette innebærer at refusjonsutgiftene øker med 122 millioner kroner.

Blir slaktet av Høyre
Høyre melder i en pressemelding at de mener helsekøene vil øke med det budsjettet som nå legges frem

- Pasientene vil fortsatt oppleve økende helsekøer og lang ventetid for behandling med Stoltenberg-regjeringens helsebudsjett, sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann og leder av helsekomiteen på Stortinget.

Heller ikke rehabiliteringsplanene til regjeringen er Høyre særlig imponert over, og melder at ikke en eneste kroner er prioritert.

- Høyre vil prioritere rehabilitering i vårt alternative budsjett, slik at pasientene kan få bedre hjelp til å mestre hverdag og jobb, sier Sonja Sjøli, Høyres medlem i helse- og omsorgskomiteen.