Onsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank. Det som lå an til en planlagt og lite kontroversiell renteheving er nå blitt til en stor nøtt for sentralbanksjef Øystein Olsen.

Går renten opp, vil kronekursen styrkes - og det er dårlig nytt for norske arbeidsplasser. Norsk industri merker allerede konsekvensene av nedgangen i verdensøkonomien.

- Salget er dårligere, men det vi er mest bekymret for, er valutakursen. Vi tåler én renteoppgang, men om Norges Bank holder seg til den planlagte rentebanen, vil industrien få problemer, sier direktør Knut E. Sunde til NA24.

Han påpeker at det på rentemøtet onsdag er vel så interessant hva sentralbanksjefen sier, som hva han gjør.

- Renteforventninger er sterkt styrkende for kronekursen. Derfor vil signalene som Norges Bank gir, være avgjørende for vekstvilkårene i industrien, sier Sunde.

Norges Bank har i den opprinnelige rentebanen lagt inn to til tre hevinger denne høsten. Men det har mildt sagt rent mye vann i elven siden forrige rentemøte. Så mye at Sunde nå håper at sentralbanksjefen nøyer seg med én renteheving denne høsten.

- Kutt europas rente til null!
Etter nedgraderingen av USAs kredittverdighet og voksende uro rundt statsgjelden til Italia og Spania måtte den Europeiske sentralbanken (ECB) mandag handle italiensk og spansk gjeld til den store gullmedaljen.

I tillegg har Japan og Sveits gått til drastiske tiltak for å holde kursen nede på henholdsvis Yen og sveitsiske Franc.

I Financial Times mandag gikk dommedagsprofet Nouriel Roubini høyrøstet ut med følgende melding til ECB:
- Kutt den euopeiske styringsrenten til null. Hvis ikke risikerer vi en global depresjon.

Skulle ECB følge Roubinis råd, og sentralbanksjef Olsen samtidig står fast ved tidligere renteplaner, kan det bli en særdeles tøff høst og vinter for norsk eksportindustri.

«Bensin på bålet»
- Er det noe norske industriledere frykter, så er det høy kronekurs. En ting er at de får dårligere betalt der og da. Men ved vedvarende høy kronekurs blir det mindre investeringer i Norge, og det vil gå hardt utover neste generasjon, påpeker Sunde.

Han understreker at han forstår at Norges Bank har flere hensyn å ta, men at flere rentehevinger er «bensin på bålet» under industrien.

- Jeg tror den øker
– Personlig ville jeg ikke satt opp renten, men vi tror under tvil at den øker, slik Norges Bank sendte veldig tydelige signaler om i juni. Men det er også avhengig av hva som skjer de nærmeste dagene: Dersom det dukker opp nye problemer tror jeg renten blir stående, sier sjeføkonomi i First Securities Harald Magnus Andreassen til NTB.

– Vi er en liten og åpen økonomi og er sånn sett ikke isolert fra det som skjer i verden rundt oss. Men konjunkturene i Norge er også ganske like resten av verden fordi norske husholdninger og bedrifter rett og slett gjør mye av det samme som verden for øvrig, sier Andreassen.

Norge godt rustet
Om verdensøkonomien blir svekket over tid, vil det kunne påvirke norsk økonomi gjennom at blant annet oljeprisen svekkes.

– Det gjenstår å se hvor varige endringer vi får i makroøkonomiske forhold. Blant annet er forbruket utenom de rike landene i ferd med å ta seg opp. Jeg mistenker at pessimismen hos mange er litt for stor.

Andreassen minner også om at Norge ikke er avhengig av oljeprisen fra måned til måned eller år til år.

– Den påvirker først og fremst hvor mye vi kan sette av i oljefondet.

Nettopp det at vi har oljefondet (Statens pensjonsfond utland), en gjeldfri stat og handlingsfrihet til å justere renten gjør at Norge er bedre rustet enn mange land til å takle en økonomisk nedgang. Store verdier i oljefondet er plassert i nettopp amerikanske statspapirer, men Andreassen tror ikke fondet vil gjøre større endringer.

– Selv om det er en ny situasjon at USA ikke lenger regnes som verdens sikreste låntaker, ser jeg ikke for meg at dette vil gi store renteutslag i USA.

Tviler på renteøkning onsdag
Flere norske eksperter uttaler mandag at de tror Norges bank vil utsette rentehevingen.

- Norges bank har tidligere sagt at renten skal økes. Det tror jeg ikke vil skje, sier professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Ragnar Torvik til Aftenposten.

Heller ikke Nordeas sjeføkonom Steinar Juel tror Olsen vil heve renta.

- I henhold til Norges Banks gjeldende prognose skal renten heves onsdag fra 2,25 prosent til 2,5 prosent. Det er det imidlertid ikke lenger så sikkert at de gjør, sier Juel til e24.no.