Gå til sidens hovedinnhold

Flere skolestartere kan få ny skoleplass

Seks ekstra førsteklasser må opprettes i Oslo fra høsten, og enkelte elever må til andre skoler enn der de er skrevet inn.

OSLO: Flere områder i Oslo har større pågang av førsteklassinger enn forutsatt og ekstra tiltak må settes inn.

Skolestartere som kan bli henvist til en annen skole enn den de er innskrevet ved, mottar nå et forhåndsvarsel.

– Oslo er en by hvor mange flytter og prognoser for hvordan førsteklassingene fordeler seg, er ofte usikre. Slik er det i år, vi har flere førsteklassinger i enkelte områder enn det ble lagt til grunn i fjor høst. Vi må derfor ha mulighet til å justere, sier Harald Øvland, direktør i avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten (UDE) som snakker om en kapasitetsskvis i enkelte bydeler.

– Dette har sammenheng med at det opprinnelige forslaget til skolebehovsplan, med omgjøring av Abildsø, Høyenhall og Uranienborg til 1–7 ikke ble vedtatt, og det tar tid å planlegge og bygge alternativ kapasitet, sier han.

LES OGSÅ: 2014: Det store skolebyggeåret

Nordstrandsplatået

I Bydel Nordstrand opprettes en førsteklasse på Nordseter skole. Nordseter skulle ta imot førsteklassinger først fra 2016, men kapasitetsskvisen gjør at planen fremskyndes.

– Dette har vært et ønske fra flere foreldre i området så vi har god grunn til å tro at dette løser seg med frivillig søknad, sier Øvland.

Nordseterklassen administreres av Munkerud skole som i 2014–16 har tilhold på Nordseter og tidligere Nordstrand vgs.

Det planlegges også en Nordseter-klasse med oppstart skoleåret 2015/2016. Disse to klassene blir igjen på Nordseter når nye Munkerud er ferdig i 2016.

LES OGSÅ: Oslo får enda en Nissen-skole

Bydel Østensjø

I Bydel Østensjø er det også kapasitetsproblemer. Manglerud, Abildsø og Høyenhall skoler har til sammen to førsteklasser mer enn forutsatt.

Manglerud skole skal derfor ta inn to ekstra førsteklasser, og noen skolestartere vil henvises hit fra Abildsø og Høyenhall.

Manglerud skole starter dermed opp med fire paralleller fra høsten. Denne utvidelsen er alt vedtatt, og skolen skal bygges om når Manglerud vgs. stenger i 2015. Det høye antall førsteklassinger i området gjør imidlertid at skolen må utvide inntaket tidligere enn vedtatt.

– Ombygging av Manglerud blir ferdig først i 2016, men det er nok areal til å ta imot fire paralleller, sier Øvland.

LES OGSÅ: Nye Nordseter blir Oslos største grunnskole

Sentrum vest

Det er også et større antall skolestartere enn forutsett på Majorstuen, Marienlyst og Uranienborg skoler. For å løse dette, opprettes én ekstra førsteklasse på hver skole utover det skolene er dimensjonert for.

– Dette løser vi ved å ta i bruk spesialrom som klasserom. Elevene har rett til nærskole, så da må vi finne en løsning, sier Øvland.

LES OGSÅ:

Berg og Fagerborg vgs. slår seg sammen i ny skole

Åpning av Kuben: Hjelp, Erna klipper av meg fletta!

Skoleendringer i Bydel Østensjø

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin