*Nettavisen* Nyheter.

Flere titalls politifolk etterforskes for mulig snoking i trusselsaken med Mazyar Keshvari

60 ulike personer søkte i saken:

Mazyar Keshvari.

Mazyar Keshvari er siktet for grove trusler mot en kvinne i sitt eget hjem i begynnelsen av februar. Han har hele tiden nektet straffskyld. Bildet er fra en tidligere anledning, da han fortsatt var Frp-politiker. Nå er han uavhengig representant på Stortinget. Foto: (NTB scanpix)

John Christian Elden reagerer på lekkasjer. Øst politidistrikt har erklært seg inhabile i saken, og etterforskningen kan bli flyttet til et annet distrikt.

01.12.19 13:09

Det var i begynnelsen av februar i år at stortingsrepresentanten ble pågrepet i sitt eget hjem på Romerike og siktet for grove trusler. Tidligere i høst ble det kjent at Mazyar Keshvari har meldt seg ut av Frp.

Rikspolitikeren har hele tiden nektet straffskyld i trusselsaken.

Kort tid etter pågripelsen ble detaljer fra etterforskningen lekket til media, heriblant til Nettavisen. Keshvari anmeldte derfor Øst politidistrikt til Spesialenheten for politisaker i midten av februar, gjennom sin daværende advokat Bjørn Stordrange

Les også: Politifolk får bot for å ha snoket om kjendisdødsfall

Titalls politifolk etterforskes

Etter det Nettavisen får opplyst av kilder, har Spesialenheten hentet inn en oversikt over pålogginger i politiets registre i trusselsaken. Det skal dreie seg om 60 ulike personer som har søkt opp saken. Av disse er det antatt at i overkant av 20 personer har hatt tjenstlig grunn til å åpne saken i politiets registre. Altså har disse gjort lovlige søk.

Men opp mot 40 politifolk risikerer forelegg for snoking.

- Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte om vi har en pågående etterforskning om temaet du tar opp. På generelt grunnlag kan vi heller ikke kommentere saker som er under etterforskning på grunn av bevisforspillelsesfaren. Det er heller ikke vanlig for oss å kommentere etterforskningsskritt eller konkrete detaljer fra en etterforskning, sier leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Øst, Liv Øyen, til Nettavisen.

- På generelt grunnlag kan jeg si at søk uten tjenstlig grunn i politiets registre er noe vi ser alvorlig på. Politiet har stor tilgang til opplysninger i flere ulike registre og det er viktig at etaten opprettholder den nødvendige tilliten til at opplysningene forvaltes på en trygg og forsvarlig måte.

Les også: Mazyar Keshvari dømt for grovt bedrageri

Klikk på bildet for å forstørre. Liv Øyen, leder i Spesialenheten Øst, sitter i retten og ser mot kamera.

Liv Øyen er leder i Spesialenheten Øst. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Keshvari har reagert kraftig på lekkasjene i saken, selv om det ikke med sikkerhet kan slås fast om de er kommet helt eller delvis fra politiet.

- Det var usedvanlig omfattende lekkasjer i den saken innledningsvis, med påstander om hva han skulle ha gjort og hva han skulle ha sagt i hjemmet. Dette er opplysninger som åpenbart må komme fra politiet, også basert på hva den fornærmede sier. Da ba vi om å få dette undersøkt. Basert på tilbakemeldingene, ba vi om en habilitetsinnsigelse mot politidistriktet, sier forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Politidistriktet er anmeldt for lekkasjer, men Spesialenheten har foretatt egne undersøkelser hvor de har pekt på at det er stor grad av uautorisert tilgang til opplysninger, altså personer som har snoket i registrene. Min klient har reagert på påstander i media om hva som skal ha skjedd mellom ham og en kvinne i hans private hjem i den innledende fasen av saken.

Mulig snoking i flere politidistrikt

Nettavisen får også opplyst at det er personer fra flere ulike politidistrikt som har søkt i saken, heriblant Øst og Oslo politidistrikt.

Personer i Kripos skal også ha gjort søk. I Øst politidistrikt er det gjort søk av personer fra flere ulike deler av distriktet enn tjenestestedet saken ble etterforsket.

Ifølge Nettavisens opplysninger har Spesialenheten samlet inn en oversikt over alle som har logget seg på i trusselsaken. Øst politidistrikt har fått listen med navn for å uttale seg om hvem som faktisk har jobbet med den.

Klikk på bildet for å forstørre. Advokat John Christian Elden sitter i retten og ser mot kamera.

Advokat John Christian Elden representerer trusselsiktede Mazyar Keshvari.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix (NTB scanpix)

Nettavisen får også opplyst at saken ikke umiddelbart ble skjermet i politiets systemer da den ble registrert, men lå tilgjengelig for søk i to døgn. I denne perioden skal det ha kommet flere lekkasjer fra saken til ulike medier.

- Det er helt normalt for oss at vi bistår Spesialenheten med å fremskaffe opplysninger hvis de ber om det i saker de etterforsker når saken gjelder vårt politidistrikt. I slike tilfeller ber de av og til om bistand til å innhente konkrete opplysninger om det ene eller andre, sier påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, til Nettavisen.

- I denne konkrete saken vil jeg ikke kommentere noen av opplysningene du har kommet med overfor meg. Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte opplysningene. Når det er Spesialenheten som etterforsker saken, henviser jeg deg til dem for uttalelser.

Vil ha etterforskning i annet distrikt

Nettavisen ble forrige uke gjort kjent med at Øst politidistrikt har tatt habilitetsinnsigelsen til følge. Hertzenberg skal i et brev til Oslo statsadvokatembeter ha fortalt om lekkasjenes omfang, at opplysningene som kom ut var stigmatiserende, og at distriktet er under etterforskning av Spesialenheten.

Samlet gjør dette at de selv mener at den videre etterforskningen og påtaleavgjørelsen bør gjøres av et annet politidistrikt. Hertzenberg ønsker heller ikke å kommentere disse opplysningene.

- I hvilken grad har lekkasjene i saken bidratt til at Øst politidistrikt tar til følge habilitetsinnsigelsen som er kommet mot dere?

- Som politidistrikt er vi anmeldt til Spesialenheten i denne saken. Det i seg selv er en medvirkende årsak til at saken er sendt til Oslo statsadvokatembeter. Videre kan jeg si at anmeldelsen av oss gjelder lekkasjer i straffesaken, sier Hertzenberg til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre. Leder i felles enhet for påtale i Øst politidistrikt Mona Hertzenberg. Kay Stenshjemmet / Romerikes Blad

Leder i felles enhet for påtale i Øst politidistrikt Mona Hertzenberg.  Foto: Kay Stenshjemmet / Romerikes Blad

Det er nå opp til statsadvokat Trude Antonsen, ved Oslo statsadvokatembeter, å avgjøre hvem som skal ha ansvaret for den videre etterforskningen. Hun har ikke vært tilgjengelig for kommentarer torsdag eller fredag.

På spørsmål fra Nettavisen bekrefter Elden at Øst politidistrikt har tatt habilitetsinnsigelsen til følge.

- Hvordan kan dere slå fast at lekkasjene stammer fra politiet?

- Det er det Spesialenheten som etterforsker, og vi venter på resultatene som kommer derfra. På bakgrunn av opplysningene som er kommet fra Spesialenheten så langt, har vi gått til en habilitetsinnsigelse mot politidistriktet. Den er tatt til følge av dem da de har akseptert at de er inhabile, sier Elden.

- Vi mener det er åpenbart at flere personer i politiet har hatt tilgang til noen opplysninger, da er det ikke rart de ender i media, også med de uriktighetene som forelå i såkalte innledende kommentarer i rapporter fra politiets.

- Avhengig av tillit

- Hvorfor er det viktig for Keshvari at det er et annet politidistrikt som overtar etterforskningen?

- Fordi det må foreligge en tillit mellom de som etterforsker og de som etterforskes. Den samme tilliten gjelder også for fornærmede i saken, sier Elden.

Han reagerer på det totale antallet søk som er gjort i saken, og at det er opp mot 40 politifolk som kan ha gjort søk i saken uten tjenstlig grunn.

- Det var et enormt tall. Det er kjent fra tidligere saker at det er lekkasjer, men nå har politiet også innført logging av sine egne systemer som gjør at de oppdager det på en helt annen måte. Tallet er høyt, men vi får bare notere oss at det er det som hevdes så langt, sier Elden.

Da skistjernen Vibeke Skofterud døde i fjor sommer, var det flere politifolk som ikke hadde noe med etterforskningen å gjøre som likevel snoket i saken. Alle disse fikk bøter. I all hovedsak straffes snoking i politiets registre med bøter.

På generelt grunnlag opplyser Øyen i Spesialenheten om at størrelsene på bøtene avgjøres ut ifra en konkret vurdering i hver sak, og at det varierer ut ifra hvor mange søk som er gjort og hvilke registre det er søkt i.

Les også: Politimann godtar forelegg for snoking i Vibeke Skofterud-saken

Klikk på bildet for å forstørre. Den avdøde skistjernen Vibeke Skofterud ser smilende i kamera.

Da skistjernen Vibeke Skofterud døde i fjor sommer var det flere politifolk som snoket i saken i politiets registre.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Elden stiller seg undrende til at Keshvari-saken skal ha ligget åpent tilgjengelig for søk i to døgn.

- Det fremstår som at politiet har en usedvanlig dårlig datasikkerhet, og det er beviselig når det er opplysninger som er feil i politirapporter som også går igjen i media.

Ifølge et lydopptak politiet sitter på skal Keshvari ha drevet en form for russisk rulett mot sin daværende samboer i februar. Nettavisen får også opplyst at hun skal ha oppfattet trusselen som reell, og skal ha vært så redd at hun skrek høylydt.

Keshvari skal likevel ha fortsatt med å trekke av et håndvåpen. Kort tid etter skal politiet ha kommet til Keshvaris hjem og tatt ham med til arresten. Han ble løslatt dagen etter.

Bistandsadvokat: - Har ikke reagert på lekkasjer

Nettavisen får også opplyst at politiet skal ha beslaglagt flere våpen i boligen til stortingspolitikeren. Alle disse skal ha vært lovlig registrert, og ble oppbevart i et godkjent våpenskap. Det skal også ha blitt beslaglagt ammunisjon.

Keshvari har fortsatt ikke latt seg avhøre av politiet.

- Han har sagt at han ønsker å bli avhørt av et habilt politidistrikt. Så lenge vi har en habilitetsinnsigelse inne er han ikke villig til å gå i avhør, sier forsvarer Elden.

Klikk på bildet for å forstørre. Advokat Marte Svarstad Brodtkorb står oppstilt til en vegg og smiler i kamera.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Foto: Privat

Øst politidistrikt opplyser til Nettavisen at de fortsatt etterforsker saken. Men bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen er lite fornøyd med at saken ikke er ferdig etterforsket. I disse dager er det gått ti måneder siden Keshvari ble siktet for grove trusler.

- Det har tatt altfor lang tid. Ventetiden er en belastning for min klient. Jeg mener det er uforståelig at siktede ikke kan gå i avhør. Eventuelle lekkasjer som har vært i saken er uansett stoppet for lenge siden, sier Marte Brodtkorb til Nettavisen.

- For vår del har vi fokus på selve saken. Vi har ikke reagert på noe av det som påstås å være lekkasjer, eller det som har stått i pressen. Min klient ønsker at saken skal bli ferdig etterforsket og at det skal komme en påtalemessig avgjørelse.

Påtalemessig avgjørelse betyr at politiet konkluderer med om de skal ta ut tiltale mot stortingspolitikeren eller om saken skal henlegges.

Keshvari har slitt med andre problemer i år. I slutten av oktober ble han dømt til fengselsstraff i syv måneder for grovt bedrageri. Aftenposten avslørte høsten 2018 at han fusket med reiseregninger på Stortinget.

I midten av november gjorde statsadvokaten det kjent at de mener at dommen er for mild, og har anket den.

Keshvari er for tiden sykmeldt fra sitt verv som stortingsrepresentant.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.