Da brennevinet ble billigere, ble det også flere sykehusinnleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning blant dansk ungdom.

Det viser en ny nordisk studie som ser på konsekvensene av avgiftsreduksjoner på alkohol i Danmark.

Sårbar ungdom
Studien er gjort av blant annet forsker Ingeborg Rossow ved norske Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Hun mener studiens budskap først og fremst retter seg mot den politiske debatten om avgiftsendringer.

- Hvis man vil se på folkehelse og sårbare grupper som ungdom som en viktig målsetting i alkoholpolitikken, er denne studien et eksempel på at avgiftsreduksjoner kan føre til mer skader blant unge, fastslår Rossow overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ikke økning blant voksne
Studien viser at sykehusinnleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning blant ungdom under 16 år, økte med 26 prosent etter at avgiftene på brennevin ble redusert med 45 prosent i Danmark i 2003.

Økningen gjaldt imidlertid ikke for voksne, som ble definert som over 16 år i det danske tallmaterialet.

- Det ser ut til at ungdom påvirkes mer enn voksne av pris. Det kommer vel av at ungdom generelt har mindre penger disponibelt, sier Rossow, som påpeker at dette også gjelder tobakk.

Overførbart til Norge
Rossow mener den danske studien er overførbar til norske forhold.

- Det er en viss forskjell på norsk og dansk ungdoms drikkevaner, og dansk ungdom drikker fortsatt mest i Europa. Men mange mindreårige i Norge får tak i alkohol, og norsk ungdom drikker også brennevin, selv om de drikker mest øl, sier Rossow.

Rossow forteller at forskerne også tok med i vurderingen andre faktorer som kunne tenkes å ha en betydning for økningen i forgiftningene. Men de fant altså at det var rimelig å tilskrive økningen til prisreduksjonen på brennevin.

Ikke flere voldsskader
Forskerne så også på avgiftsendringer som ble gjort på øl og vin i Danmark, men fant ikke at dette hadde noen betydning for antallet forgiftninger.

- Prisendringen for øl og vin var imidlertid betydelig mindre enn for brennevin, påpeker Rossow.

Forskerne undersøkte også hvilken innvirkning nedgangen i alkoholprisene hadde for antall voldsskader, men fant ingen sammenheng.

Studien er publisert i tidsskriftet European Addiction Research.

I tillegg til Rossow er også Kim Bloomfield fra Danmark og Thor Norström fra Sverige forskere bak studien.