– Dette markerer begynnelsen på slutten for diskrimineringen av ME-syke i den norske velferdsstaten. ME skal ikke behandles som en annenrangs sykdom, sier Mímir Kristjánsson i Rødt i en pressemelding.

Arbeiderpartiet, Rødt, SV og SP er nå enige om endringer av hvordan ME-syke behandles i helsevesenet og av NAV.

Med de fire partiene enige, vil forslaget etter alt å dømme få gjennomslag.

Regjeringen bes gjennomgå eksisterende regler og praksis for å sikre likebehandling av ME-syke i NAV-systemet, og ingen ME-syke skal lenger pålegges behandlinger de ikke har rett på i det offentlige helsevesenet.

Vil rette opp urett

– Mange folk har blitt møtt med mistro der de skulle fått hjelp. Nå begynner vi arbeidet med å få rettet opp denne uretten, sier Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide om forslaget som skal offisielt opp i Stortinget 24. november.

Nettavisen har gjennom flere saker omtalt hvordan ME-syke opplever møte med Nav. I en rapport som kommer 2023, avdekker blant annet forskningsinstituttene Fafo og Sintef det de beskriver som nærmest overgrep og maktmisbruk fra Nav sin side ovenfor ME-syke.

Både tobarnsmor Maren Nygård Eriksen og 23 år gamle Martin Austeng fortalte om sine møter med Nav fikk begge avslag på sine uføretrygdsøknader, til tross for at flere av Norges fremste eksperter mente de ikke var arbeidsføre.

– Forandrer hvordan folk med ME blir møtt

I Nav sitt rundskriv, som de forholder seg til, kreves det særskilte regler for rusavhengige og ME-syke. Torbjørn Vereide, stortingspolitiker for Ap, mener dette er starten på slutten av dette.

– Jeg er utrolig glad for dette har vært et kjempebra lagarbeid på tvers av partisamarbeidene. Folk har satt det høyere å få på plass nå enn å kaste politiske argument på hverandre. Dette har vært kjempegivende. Dette vil være med å forandre måten folk med ME blir møtt på i våre sosiale sikkerhetsnett, sier Vereide til Nettavisen.

– Hvordan da?

– Det siste trekvart året har jeg møtt folk med ME og pårørende. Der mistenksomhet erstatter tryggheten. Det er noe grunnleggende galt i politiske styringsinnholdet og praksisen. Kravene man blir møtt med og rundene man må ta. Når så mange påpeker at det er noe som ikke er som det skal være, er det nødvendig å gjøre noe med, sier han.

Les også: Mener Nav «truet» med å fjerne inntekten til tobarnsmor: – Trodde jeg måtte selge huset

– Feil signaler

Anna Molberg i Høyre støtter ikke forslaget til Arbeiderpartiet, Rødt, SV og SP. De er enige om at det må gjennomgås hvordan ME-syke blir møtt i Nav og helsevesenet, men vil ikke gå så langt som å støtte forslaget til de fire partiene.

Til det er det for mye usikkerhet rundt sykdommen.

– Vi mener forslaget til Arbeiderpartiet sender feil signaler og forhåndskonkluderer på spørsmål vi ennå ikke har svar på. Dette er et felt med mye uenighet, og vi mener vi heller trernger en totalgjennomgang av hvordan ME-pasienter møtes av systemet, sier Molberg til Nettavisen.

Hun trekker frem at Høyre kom med egne forslag, hvor de ønsket mer forskning til årsaken bak ME.

Forslaget skal offisielt opp i Stortinget 24. November.