SISTE: Valgkomiteen innstiller Torgeir Knag Fylkesnes som nestleder i SV med fire mot tre stemmer. Mindretallet stemte for Kari Elisabeth Kaski.

Det ble klart på partiets landsmøte lørdag.

Voteringen finner sted i 17-tiden lørdag. Det skjer ved hemmelig valg.

Delte

Det er 209 stemmeberettigede på landsmøtet til SV, som finner sted på Gardermoen i helgen. Det betyr at kandidatene trenger 105 stemmer for å bli valgt.

Ifølge ei opptelling av VG har Fylkesnes støtte fra 98 delegater, mens Kaski har 73. Flere er fortsatt usikre.

Det er stikk i strid med opptellingen fra Kaskis leir, som viser et flertall til henne. Ifølge en av Fylkesnes sine støttespillere så har han et overveldende flertall.

Det tror ikke Alejandro Decap i Oslo SV noe på.

– Jeg tror man undervurderer hvem som stiller seg bak Kaski. Det er tyngre kandidater som i større grad påvirker folk, sier Decap til NTB.

Tyngre støtte til Kaski

Det vil vippe blant mange usikre og mange av de nye representantene som deltar på landsmøtet, tror Decap.

– Det er mange nye her og de kjenner kanskje ikke så godt til de to kandidatene. Da veier det tungt hvis stortingsrepresentanter gir sin støtte til Kaski, sier han.

Decap sier han selv har vært usikker, men nå vil stemme på Kaski.

Valgkomiteens leder Sunniva Holmås Eidsvoll har tidligere uttalt at SV som feministisk parti ikke kan ha et flertall menn i ledelsen og har uttrykt støtte til Kaski. I dag er Audun Lysbakken SVs leder, Kirsti Bergstø nestleder og Audun Herning partisekretær.

Decap stiller seg bak dette og mener det kan bli utfordrende innad i partiet dersom Fylkesnes vinner.

– Etterspillet dersom Fylkesnes vinner blir interessant. Det blir en stor utfordring å få med den delen av partiet som ikke stemte for han, tror Decap.

Stor usikkerhet

Kaski-leiren oppgir til VG å ha omtrent 90 delegater til Kaski, og omtrent 75 til Fylkesnes.

Fylkesnes-leiren sier til VG at deres oversikt viser omtrent 110 delegater som støtter Fylkesnes, og rundt 50 som støtter Kaski. Resten er usikre.

En årsak til de svært ulike opptellingene kan være at mange fortsatt er usikre om hvem de vil stemme på. Voteringen er dessuten hemmelig.

Valgkomiteen før landsmøtet var delt på midten, men lørdag skal en ny valgkomité legge fram sin innstilling til en av kandidatene.