Over tre uker har nå gått siden de fem overfallsvoldtektene i Oslo sentrum. Fortsatt er ingen pågrepet for voldtektene, og politiet står nærmest uten spor etter gjerningspersonene.

- Vi har jo veldig stor forståelse for at jenter føler seg utrygge, sier leder av Vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, til Nettavisen.

Med denne ubehagelige sannheten i bakhodet, går vi nå inn i den første store russehelgen.

- At vi ikke har greid å identifisere gjerningspersonene, ser vi at kan bidra til å skape en utrygghetsfølelse, sier Rohde.

Hun påpeker samtidig at det ikke er grunn til for alt stor bekymring.

- Det er viktig å understreke at mange tusen jenter og kvinner går alene hver dag i Oslo, dag og natt, og det går bra. Man må ikke eskalere frykten utover hva det er grunn for, sier hun, og legger til:

- Det er ikke livsfarlig å bevege seg i Oslo.

- En bekymring for mange
Ifølge Rohde blir det tradisjonelt anmeldt veldig få russevoldtekter.

- Men når man snakker om voldtekter blant russ, kan man anta at mange av dem er relasjonsvoldtekter, der det er en eller annen relasjon mellom offer og gjerningsperson, sier hun.

Mange av de såkalte relasjonsvoldtektene blir ikke anmeldt, og mørketallene er derfor trolig store.

- Det er jo klart det sikkert er en bekymring for mange, ikke bare for politiet, at jenter som skal nyte russetiden kan bli utsatt for voldtekter, sier Rohde.

Hun sier russetiden er et element som kanskje kan eskalere faren for voldtekter blant ungdom, men vektlegger at russens festing ikke gjør henne ekstra bekymret.

- Jeg er bekymret for hele året jeg, ikke bare for russetiden. Det er allment kjent at russen fester og har utagerende fester. Men fester skjer hele året, og det er mange relasjonsvoldtekter i ungdomsmiljøet hele året. Det er jo ofte i alkoholrus ting skjer, påpeker Rohde.

Les også: - Hvordan få menn til å slutte å voldta?

- Guttene må vise respekt
Politilederen råder jentene til å tenke over sitt alkoholinntak i russetiden.

- Tenk også over hvor du går alene og hvem du går sammen med, sier hun.

Men Rohde vil ikke bare gi råd til jentene som er russ.

- Det er like mange oppfordringer vi har til unge gutter i russetiden som unge jenter, sier hun, og kommer med en advarende pekefinger til guttene:

- Om en jente har flørtet med deg tidligere på kvelden, så gir ikke det deg rett til å kle av henne og voldta henne senere. Selv om hun har sovnet gir det deg ikke rett til å ta deg til rette, sier hun.

Rohde oppfordrer også guttene til å tenke over sitt alkoholinntak.

- Jeg vil oppfordre guttene til å ta vare på jentene i gjengen og jentene de er sammen med, og til å respektere grenser, sier hun.

Les også: Fire overfallsvoldtekter i Oslo

- Vi har ikke gitt opp
Rohde sier de ikke har gitt opp å finne gjerningsmennene etter overfallsvoldtektene.

- Status nå er at vi ikke vet hvor mange gjerningspersoner vi står overfor, og samtlige gjerningspersoner er ukjente for oss. Men vi har ikke gitt opp, sier hun.

Fortsatt undersøker Rettsmedisinsk Institutt om det kan være DNA-spor på noen av klærne til ofrene.

- Vi må i alle fall avvente utfallet av den rettsmedisinske analysen før vi gjør opp etterforskningsstatus. Men det er jo ingen hemmelighet at de aller fleste overfallsvoldtekter oppklares ved hjelp av DNA. Så klart hvis vi ikke får en fullstendig DNA-profil som identifiserer gjerningspersonene, så vanskeliggjør det saken vesentlig, sier Rohde.

Politiet har også gått gjennom store mengder med opptak fra overvåkningskameraer der voldtektene har skjedd, uten at det heller har gitt noen resultater.