Gå til sidens hovedinnhold

Flyansatte krever asketiltak

Ansatteorganisasjonene i luftfarten ber regjeringen bla fram penger for å bøte på skadene etter askekrisen.

En bred samling av arbeidstakerorganisasjoner i luftfarten krever at regjeringen kommer på banen med tiltak for å bøte på de økonomiske tapene etter perioden med flyforbud og stengte lufthavner etter vulkanutbruddet på Island.

Vil ha avgiftspause
Organisasjonene representerer det store flertallet av ansatte i norsk luftfartsnæring, og de vil blant annet at regjeringen sløyfer landingsavgiften og kutter CO2-avgiften for en periode.

Etter fellesmøte fredag mellom organisasjonene Parat, Norsk Flygerforbund, Norsk Kabinforening og Norsk flytekniker organisasjon er det avgitt en fellesuttalelse.

- Den dramatiske situasjonen for luftfarten krever at regjeringen nå raskt følger opp med konkrete tiltak av økonomiske karakter. Organisasjonene vil fremheve at den svenske regjering nå har gått foran og vist vei. Det er ingen grunn for den norske regjeringen til å vente og vi har ingen tid å tape, heter det blant annet i uttalelsen.

Sammenligner med finanskrisen
Organisasjonene krever at myndighetene «resolutt og kraftig» tar i bruk økonomiske virkemidler, på samme måte som da finansnæringen mottok støtte under finanskrisen.

- Luftfarten og finansnæringen har felles karakter som forutsetninger for alt økonomisk samarbeid og varebytte landene imellom, heter det i uttalelsen.

Organisasjonene sier de er åpne for ulike økonomiske tiltak, men peker altså konkret på landingsavgiften og kutt i CO2-avgiften.

- Næringen har lidt store tap
Videre argumenterer de med at Norge i større grad enn EU-landet Sverige er avhengig av en livskraftig og robust luftfartsnæring.

- Den siste uken har vist hvor viktig luftfarten er for norsk infrastruktur. Næringen har lidt store tap. De ansatte har bidratt for å minimere skadevirkningene. Nå forventer vi at den norske regjering meget raskt følger opp med tiltak her hjemme, heter det i uttalelsen.

Kommentarer til denne saken