En oversikt fra Luftfartstilsynet presentert i Dagsavisen lørdag viser at antall såkalt uregjerlige passasjerer øker dramatisk, og at alkohol og rus er en betydelig faktor. Andre årsaker til at passasjerer havner i denne kategorien, er at de nekter å følge regler om for eksempel mobilbruk.

– Vi mener flyselskapene bør vurdere alkoholfrie flygninger eller i det minste alkoholfrie soner, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Mange vil fly rusfritt

Hun henviser til en ny landsomfattende undersøkelse gjennomført av Opinion for Actis, der 24 prosent oppgir at de ville foretrekke å bestille en flyreise der det ikke blir servert alkohol, mens 58 prosent sier de er positive til alkoholfri servering på flygninger der det vanligvis er mange barnefamilier, som for eksempel charterturer.

9 prosent svarer at de har hatt ubehagelige opplevelser med berusende personer på utenlandsflygninger de siste fem årene.

Les også: - Alkohol er helsepolitikk, ikke næringspolitikk

Øker i Europa

– Problemet med uregjerlige passasjerer er dessverre økende, og ikke bare i Norge. Den samme økningen ses i internasjonal sammenheng, ifølge tall fra den europeiske luftfartsmyndigheten EASA, sier Nanna Hermann Vik, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

EASAs oversikt viser at uregjerlige passasjerer er aggressive i sju av ti tilfeller. Fra 2017 til 2018 økte antall rapporterte hendelser med uregjerlige passasjerer med 37 prosent i Europa.

Oppførselen kan distrahere kabinmannskapet, virke truende og i verste fall faktisk true sikkerheten. (©NTB)

Les også: Måling: Sjefen må ta ansvar når det drikkes i jobbsammenheng