Vulkaner er en daglig trussel for flytrafikken over hele verden.

- Bare i USA flyr luftfarten mange tusen passasjerer og frakt for mange millioner dollar over vulkaner hver eneste dag, skriver Christina A. Neal og de andre forskerne ved U.S. Geological Services (USGS) i en rapport om askeskyfaren.

Du kan lese hele rapporten her:Vulkansk aske - fare for fly

Mange titalls aktive vulkaner i Alaska og Russland gjør at luftfartsmyndighene i den nordlige delen av Stillehavet har en løpende beredskap for å unngå flyulykker.

Den farligste episoden som er registrert i området var da KLMs fligth 867 falt i fem minutter uten motorkraft i desember 1989. Flyet fløy inn i askeskyen fra vulkanen Redoubt som hadde et utbrudd rundt 20 mil unna.

- Først etter at det rammede jetflyet hadde falt fra en høyde på 27.900 fot til 13.300 fot (et fall på rundt 4.400 høydemeter) klarte mannskapet å restarte alle maskinene og lande trygt i Anchorage, heter det i rapporten fra USGS.

Flyet måtte repareres for 80 millioner dollar (nær en halv milliard kroner), inkludert bytte av alle fire maskiner, heter det i rapporten fra USGS.

«Ildbeltet»
Forskernes problem er at man ikke vet hvor høy tetthet av askepartikler som må til for at flysikkerheten skal være truet.

I det nordlige Stillehavet finnes det som kalles for «ildbeltet» - et belte av aktive vulkaner som grenser inn mot havområdet.

Hvert år forekommer rundt fem vulkanutbrudd langs den 2.400 nautiske mil lange aksen fra Alaska til de russiske Kurilene. Dette er for øvrig havområdet hvor Kjell Inge Røkke tjente sine første millioner kroner på trålfiske.

Her er en liste over historisk aktive vulkaner i Alaska.

- Askeskyer fra «Ildbeltet» driver normalt mot øst-sørøst, rett mot mye trafikkerte flyruter, skriver USGS, som legger til at det om lag fire dager hvert år er vulkansk aske over 30.000 fot, der de fleste store jetflyene flyr.

Minst 15 fly skadet
Ifølge rapporten er minst 15 fly skadet siden 1980 ved å fly gjennom vulkanske askeskyer.

- I samme periode har det vært 80 slike tilfeller over hele verden som har gitt hundrevis av millioner dollar i skader og tapt omsetning.

20 av disse tilfellene kommer etter utbruddet på Mount Pinatubo, og de fleste av disse flyene var mer enn 100 mil fra vulkanen.

- Heldigvis har det ikke vært noen dødsulykker, men veksten i lufttrafikken over vulkansk aktive regioner, som det nordlige Stillehavet, øker sjansene for dødsulykker, heter det i rapporten.

- I syv tilfeller har flyene mistet jetmotorkraft, noe som nesten har ført til flykrasj, skriver Thomas Casadavall i USGS.

Smelter til glass
For myndigheter og flyselskaper er det største problemet at askeskyer ikke lett kan skilles fra andre skyer, og at man ikke vet hvor høy tetthet av askepartikler som skal til for å stanse en flymotor.

- Vi har mye forskning på gang for å forstå vulkansk aske og grenseverdiene for trygge flyginger, men hvor grensen er vet vi egentlig ikke, sier Richard Wunderman ved the Smithsonian Institution til Washington Post.

Vulkanasken inneholder små glasspartikler, og partiklene smelter hvis de blir dratt inn i flymotorene som kan ha temperaturer på over 2.200 grader.

De ørsmå glasspartiklene kan samles til større biter, og stivne når de kommer ut av motoren til kaldere temperaturer. De større glassbitene kan deretter blokkere motorens luft- eller bensininntak, og sende flyet inn i et kraftig høydefall.

Varme fra utsiden
Forskerne vet ikke hvor mye askepartikler som skal til, men det er også mye som tyder på at fall i høydemeter i seg selv kan få motorene i gang igjen.

- Motorene som døde i vulkanasken i Indonesia og Alaska ble brakt tilbake til live etter at flyene falt til et punkt hvor det utvendige metallet ikke lenger var kaldt nok til å forhindre at den glaserte lavaen smeltet igjen. Det åpnet de viktige inntakene, og maskinene kunne starte på nytt, skriver Washington Post.