Det er avdeling for samfunn og miljø ved Karolinska Institutet i Stockholm som etter en ti år lang studie mener å se en sammenheng mellom flystøy og større og tyngre kropper, skriver Science Nordic.

Fyldigere folk ved flyplassen
Forskerne peker på at personer som er bosatt tett inn mot flyplassen ved Stockholm hadde større midjemål og var tykkere enn personer som bodde lenger unna.

5000 mennesker i fem forskjellige områder i Stockholm har de siste årene blitt bedt om å svare på en rekke helserelaterte spørsmål.

Årsaken til at det er langt flere overvektige personer som bor nær flyplassen enn de som bor lenger unna, lenkes nå direkte opp mot flystøy fra fly som tar av og lander.

Fedmen kommer visstnok av at personer som bor rundt flyplassen blir utsatt for et langt høyere stressnivå enn personer som ikke bor i nærheten av en støyende flyplass.

Stress og diabetes
Og som ikke det var nok; forskerne peker på at det er langt flere av beboerne ved flyplassen som har utviklet diabetes 2 - enn hva som er tilfellet med dem som bor i områder uten flystøy.

Studien viser at midjemålet for personene rundt flyplassen økte med 1,5 centimeter for hver økning på 5 desibel av støy denne ble utsatt for.

Konklusjon: De som hadde est ut mest var de som hadde rullebanen som absolutt nærmeste nabo.

Skal vi tro forskerne.