Gå til sidens hovedinnhold

Flytter fra byen etter nabokrangel

- Det er noe som heter livskvalitet, og den får jeg ikke tilbake her

Tidligere denne måneden møtte Kent Eriksen i Øst-Finnmark tingrett, tiltalt for trusler, skadeverk og brudd på besøksforbud overfor naboen Trygve Viggo Christensen.

Nå har retten frifunnet ham for truslene, men konkluderer med at han må betale 12.000 kroner i bot for de andre forholdene.

Det skriver Finnmarken.

Kent Eriksen har ikke bestemt seg for om han vil anke dommen eller ikke, og sier at han tar den til etterretning. Det han derimot har bestemt seg for, er å flytte fra Vardø.

– Jeg velger å flytte sammen med min familie. Det er på grunn av belastningen denne årelange saken har påført oss. Det er tungt, men det er det valget jeg har tatt. Det er noe som heter livskvalitet, og den får jeg ikke tilbake her, sier Eriksen.

Mest lest i Nettavisen:

Kuttet tau og tok nøkler
Finnmarken har flere ganger skrevet om nabokrangelen mellom de to, som har pågått i flere år.

I november 2010 var saken at butikken til?Eriksen hadde overvåkingskameraer rettet rett mot stuevinduet til?Christensen.

Måneden etter, i desember 2010, møtte Christensen i retten, tiltalt for vold mot Eriksen. Her ble det slått fast at Christensen handlet i nødverge, og derfor ble han frikjent.

Siden den gang har begge parter anmeldt hverandre. Til nå har de fleste sakene blitt henlagt av politiet, men fem forhold nådde tingretten i desember.

Fire av dem skjedde i løpet av et kvarter en julikveld i fjor på et område utenfor Christensen bolig.

Først kuttet Eriksen et slepetau mellom Christensen bil og en tømmerstokk. Mens Christensen forteller at stokken skulle fjernes, mener Eriksen den skulle brukes til å sperre veien inn til butikken hans. Derfor åpnet han også bildøren og røsket ut bilnøkkelen fra tenningen mens Christensen satt i bilen. Dette til tross for at han hadde besøksforbud mot naboen.

Litt seinere kom en tredje person til stedet for å levere en ekstranøkkel til? Christensen. Da åpnet han bildøren til vedkommende og truet gjentatte ganger med å ta ham.

Denne episoden ble filmet av Christensen, og retten er ikke i tvil om at trusselen fant sted. I tillegg mener de det er utvilsomt at Eriksen opptrådte mest aggressivt, og at han hadde kamerater i nærheten av bilen som forsterket trusselen.

Uenige dommere
Det de tre dommerne ikke er enige om, er hvorvidt truslene var egnet til å framkalle alvorlig frykt eller ikke.

– Mindretallet, med fagdommer, mener vilkåret er oppfylt og viser tiltiltaltes gjentatte utsagn, det forhold at tiltalte tok tak i skjortebrystet til fornærmede og at tiltaltes bekjente flokket seg rundt bilen hans, heter det i dommen.

De to meddommerne delte imidlertid ikke dette synet. De mener det må vektlegges at fornærmede kjenner både tiltalte og konfliktnivået mellom de to naboene.

«Han visste således hvordan tonen mellom dem pleide å være og det var ingenting i situasjonen som talte for at situasjonen skulle utvikle seg,» mente de to.

Dermed ble Eriksen frifunnet på dette tiltalepunktet.

Håper på punktum
Retten dømmer imidlertid Eriksen for brudd på besøksforbud, kutting av tauestroppen og for å ha tatt naboens bilnøkkel.

– De handlinger tiltalte dømmes for kan isolert sett ikke sies å være alvorlige, men må sees i lys av den pågående konflikten mellom de to naboene. Det at to personer er i konflikt betyr ikke nødvendigvis at man må tåle mer, heter det i dommen.

Retten mener derfor at en bot på 12.000 kroner er en passende straff.

Han frifinnes for krav om oppreisningserstatning til mannen som ble truet, og han må heller ikke betale saksomkostninger.

Selv om han ikke har bestemt seg for om han vil anke, håper Eriksen dommen blir et punktum i nabokrangelen.

– Jeg håper at det blir fred nå, sier han.

– Slipper unna med en vits
Trygve Viggo Christensen mener aktors innsats førte til en altfor snill dom. – Det er helt meningsløst. Dommerne fikk ikke vite noen ting, ikke bakgrunnen for konflikten, og ikke følgene av truslene. Dommerne dømmer etter det de får vite. Når de ikke får vite fakta, blir det ikke rett. Eriksen slipper unna med en vits.

Trygve Viggo Christensen møtte som vitne i rettssaken mot Kent Eriksen, og i etterkant er han fortvila over alt han mener ikke kom fram. Først og fremst er det aktor Jon Bertelsens innsats han reagerer på.

– En måned i forveien tok vi kontakt med ham og fortalte om videobevisene, men i retten ble de ikke lagt fram før dommeren ba om det.?Da valgte han å vise de to videoene som er minst alvorlig, sier Christensen.

Han forteller at han sitter på bevis som forteller om trusler og sjikaneringer, men at disse ikke kom retten for øye.

– Det var heller ikke et tema hvilken frykt han som ble truet har hatt i etterkant. At han har mistet nattesøvnen i halvannet år, redd for sikkerheten til familien sin, sier han.

Derfor vil han nå klage aktor Bertelsen inn for politimesteren i Østfinnmark politidistrikt.

Eneste mulighet
Politiadvokat Jon Bertelsen forteller at han måtte forholde seg til tiltalebeslutningen.

– Det er en forholdsvis begrenset tiltale, og jeg måtte begrense meg til å holde meg til de aktuelle punktene, sier han.

Han ønsker ikke å analysere rettssaken nærmere, men tar Christensens synspunkter til etterretning.

– Men man skal ikke glemme at det er det offentliges ansvar å føre saken for retten, ikke de private, sier han.

Christensen bet seg merke i at aktoren på et tidspunkt uttalte at saken aldri burde vært i retten. Bertelsen bekrefter dette utsagnet.

– Jeg sa at dette er en sak som egentlig ikke hører hjemme i domstolen. Men vi har forsøkt konfliktrådet, og når det ikke nytter, er rettssalen eneste mulighet, sier han.

Det får Christensen til å reagere.

Tror ikke på fredsønske
– Om han mener Eriksen ikke skulle straffes, burde han frafalt tiltalen før det ble rettssak, sier han.

Han har ikke noe tro på Eriksens ønske om fred.

– At han ikke får fred fra oss, det er bare tull. Jeg er en 70 år gammel mann, og det er jeg og min familie som plages av dem. Og flytte, det har han sagt at han skal gjøre i 30 år. Det tror jeg ikke noe på, sier han.

Les flere saker fra Finnmarken.

Kommentarer til denne saken