Flere land planlegger å produsere rundt 240 prosent mer kull innen 2030 enn det utslippsmålene tilsier.

I tillegg planlegges det å produsere 57 prosent mer olje og 71 prosent mer naturgass, heter det i rapporten som ble publisert onsdag.

Dette er «farlig ute av takt» med utslippskuttene som trengs for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, advarer FN.

Neste måned samles verdens ledere til klimatoppmøte i Glasgow – COP26 – og kommer der under nytt press for å sette i verk tiltak for å bremse utslippene av klimagasser og oppfylle Parisavtalen fra 2015.

(©NTB)