Gå til sidens hovedinnhold

Fødeavdeling stengt etter at barn døde

Helsetilsynet grep inn overfor Kongsberg sykehus etter at et barn døde i mors liv.

Vestre Viken HF Kongsberg Sykehus har stengt føden på ubestemt tid, etter flere alvorlige hendelser på avdelingen de siste årene.

Helsetilsynet anmodet sykehuset om å stenge etter at et barn døde i sin mors liv i helgen, melder NRK.

Komplikasjoner
- Den fødende kvinnen fikk komplikasjoner og skulle overføres til sykehuset i Drammen. Men under overføringen mistet barnet dessverre livet. Det er grunn til å tro at ikke alle sider ved helsehjelpen var slik den skulle i dette tilfellet, sier fylkeslegen i Buskerud, Ketil Kongelstad, til NTB.

Helseforetaket meldte selv ifra om hendelsen, og fylkeslegen ga sykehuset fikk frist til fredag klokken 13 med å iverksette strakstiltak.

Fødeavdelingen, som mottar rundt 500 fødende i året, er også under gransking av Statens helsetilsyn.

Flere dødsfall
- I løpet av de siste tre-fire årene har det vært fire hendelser som har medført dødsfall eller alvorlige skader på fostre. Denne saken føyer seg til en tilsynssak som nå er til behandling hos Statens helsetilsyn, sier fylkeslegen.

Flere kritikkverdige forhold ble avdekket under et tilsyn i september, men fylkeslegen har foreløpig ikke behandlet Vestre Vikens rapport på hva de har gjort siden da, men etter helgens tragiske hendelse, så fylkeslegen ingen annen løsning enn å gripe inn.

«Medisinskfaglig ansvarlig for fødsel og kvinnesykdommer i Vestre Viken har, i samarbeid med kompetanse fra Rikshospitalet, konkludert med at den eneste måten å sikre fødende ved Kongsberg sykehus, er å overføre dem til Sykehuset Buskerud inntil videre,» skriver Vestre Viken HF om fredagens avgjørelse på sin hjemmeside.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken