Situasjonen ved fødeavdelingen i Kristiansund blir mer dramatisk for hver dag.

Onsdag får Nettavisen bekreftet at klinikkledelsen for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) går av.

I februar 2021 gikk Stortinget til det uvanlige skritt og ba regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift ved fødeavdelingen i Kristiansund.

– De siste 18 månedene har vært ekstremt krevende. Med minst mulig margin klarte vi å holde åpent fem dager i uken før sommeren, sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, til Nettavisen tirsdag.

Men gleden ble kortvarig - for etter sommerferien har det ikke vært mulig å gjenåpne avdelingen fordi de mangler kritisk personell.

Les også: Vedum feiret med bløtkake - nå er avdelingen stengt

Onsdag får Nettavisen bekreftet at både klinikksjef Georg Johnsen og konstituert assisterende klinikksjef Carina Wollan Myhre trekker seg fra sine stillinger ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal.

Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer.

- Ikke noe nærmere

For alle tre oppgis fødesaken i Kristiansund som årsak.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund, sier klinikksjef Johnsen i en kommentar til Nettavisen.

– Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden fremover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal. Jeg mener at det vil gi det faglig beste tilbudet til pasientene og det vil gi forutsigbarhet for ansatte. Siden min anbefaling avviker fra Helse Møre og Romsdal sitt oppdrag, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet, velger jeg å tre av som klinikksjef, sier Johnsen.

Wollan Myhre og Kippervik deler Johnsen sin vurdering.

Alle de tre avtroppende lederne går umiddelbart over i kliniske stillinger i foretaket.

Direktør: - Svært alvorlig

I februar 2021 måtte fødeavdelingen i Kristiansund stenges på grunn av mangel på personell. Senere samme år vedtok Stortinget at fødeavdelingen skal være åpen til nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset står klart i 2025.

Stortingsvedtaket skapte forventninger i befolkningen og blant ansatte i helseforetaket, som det har vært jobbet iherdig for å innfri.

Administrerende direktør Øyvind Bakke ser svært alvorlig på situasjonen der to sentrale ledere forlater sine stillinger og én søker permisjon.

– Jeg har stor respekt for og vil berømme det arbeidet som er lagt ned av Johnsen, Wollan Myhre, Kippervik og de ansatte ved fødeavdelingene i Nordmøre og Romsdal. De har stått i en krevende situasjon over lang tid. Jeg vil takke for innsatsen de har lagt ned og vil savne det nære samarbeidet vi har hatt over tid, sier Bakke.

Som Nettavisen skrev mandag, opplever Bakke dagens situasjon som «svært krevende».

Vedum: – Helt unikt

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har personlig latt det gå mye prestisje i denne saken.

– Jeg har brukt ganske mye tid på Kristiansund sykehus, sa han begeistret til Tidens Krav da.

Så mye tid hadde han brukt at regjeringen sendte 25 millioner kroner direkte til avdelingen.

– Jeg er glad for at vi klarte å prioritere midler. Det er helt unikt. Det er jo det eneste sykehuset som har fått midler direkte, sa Vedum til lokalavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Vedum for en kommentar til utviklingen på fødeavdelingen i Kristiansund.

Se videointervju med «Bunadsgeriljaen» her: