Over seks sider gjennomgår journalist Morten A. Strøksnes alt han har kommet over av materiale om hva som egentlig skjedde i kulissene da stiftelsen Født Fri og Shabana Rehman så å si over natta ble gjort til kjeltringer av IMDi og revisjonsselskapet Ernst & Young.

Du kan lese Dag og Tid-artikkelen i sin helhet her: Når varsellampar blir raude

LES OGSÅ: Født Fri-saken: De hadde bestemt seg på forhånd

Ett moment i denne saken er hvordan store deler av pressen igjen hoppet ukritisk på og publiserte udokumenterte beskyldninger over en lav sko. Men denne gangen handler det om Integrerings- og mangfoldsdirektoratets rolle i det som nå etter hvert seiler fram som en ekte skandale.

Tidligere har jeg skrevet to kommentarer om saken. Og etter å la lest Strøksnes' grundige gjennomgang sitter jeg igjen med ni spørsmål til integrerings- og mangfoldsdirektør Libe Rieber-Mohn.

LES HER: Et nødvendig forsvar for Shabana Rehman og Født Fri

OG HER: Nå er det IMDi og Ernst & Young som sitter igjen med skammen

Hun har hittil vært fullstendig taus i saken, til tross for at saken nå har rullet fram og tilbake i snart seks uker. Første spørsmål blir derfor:

1. Hvor er du, Libe Rieber-Mohn?

Hver gang Nettavisen eller andre medier har forsøkt å få svar på spørsmål fra deg, har vi fått vite at du ikke kan svare fordi dere er midt i saksbehandlingen.

Da må jeg spørre: Hvilken saksbehandling? Ble dere ikke ferdig med saksbehandlingen allerede første helgen etter at dere mottok rapporten fra Ernst & Young?

Siden den gang har det gått seks uker. Som det vil framgå av mine resterende spørsmål, har dere tydeligvis jobbet raskere før. Hvorfor tar det så lang tid nå, og hvor er du i landskapet?

2. Hvor mange timer brukte dere egentlig på å frata Født Fri statsstøtten?

Dere mottok den nå filleristede rapporten fra Ernst & Young fredag 18. september om ettermiddagen. Dere må ha skumlest den fort.

Allerede mandag morgen 21. september ble nemlig rapporten offentliggjort på regjeringens nettsider, samtidig med vedtaket om å frata Født Fri statsstøtten. EY-rapporten ble altså mottatt, saksbehandlet, og vedtak ble gjort, i løpet av en helg.

Hvis ikke vedtaket i realiteten var gjort tidligere, da. Spørsmålet da er selvsagt om vedtaket er gyldig, og Strøksnes påpeker at Født Fri ennå ikke har sett noe skriftlig vedtak. Det må vel finnes, og når kan du vise det fram, Libe Rieber-Mohn?

Forresten - ble den ansvarlige statsråden, kunnskapsminister og nyvalgt Venstre-leder Guri Melby konferert før vedtaket ble gjort? I så fall når?

3. Hvorfor hastet det sånn?

Dere skrev til EY at «For IMDi er det viktig at oppdraget utføres innen 15. september.» Hvorfor var det så viktig? Var det fordi den dagen er en viktig frist for å levere inn endringer til statsbudsjettet?

I Dag og Tid-artikkelen påpeker Strøksnes at flere av varslerne tidlig var i kontakt med media og fortalte om forferdelige ting i Født Fri før de tok kontakt med IMDi.

Bare Vårt Land hoppet på de mange udokumenterte historiene. Men det var nok. For deretter tok varslerne kontakt med IMDi og fortalte at en stor skandalesak var under oppseiling i mediene.

Var dere redd for at dere skulle bli sittende igjen med svarteper, Libe Rieber-Mohn? Var dette en av grunnene til at dere haste-bestilte en haste-rapport fra et privat selskap slik at dere kunne framstå som proaktive, men fraskrive dere ansvaret etterpå?

4. Hva gjorde du for å kvalitetssikre rapporten fra Ernst & Young?

Selv om mye skurret allerede ved første gjennomlesning av EY-rapporten, var det først på pressekonferansen den 6. oktober at den virkelig ble fratatt all ære.

Blant annet av granskingsekspert Anne Helsingeng, som påpekte at rapporten led av det som kalles «confirmation bias» - at de som skriver den er egentlig bare ute etter å få bekreftet det de tror på forhånd.

Her kom det også fram at EY verken hadde intervjuet regnskapsføreren eller revisor - som hadde godkjent alle regnskapene. Helsingeng påpekte også at Født Fri fremdeles ikke hadde fått tilgang til varslene, og først nå fikk komme med sitt tilsvar til rapporten.

Jeg ble overrasket på pressekonferansen over den solide dokumentasjonen til Født Fris forsvar, som først kom fram da, og skrev kommentaren Nå er det Ernst & Young og IMDi som sitter igjen med skammen.

Kanskje ble du også overrasket, Libe Rieber-Mohn. Kanskje kom det fram saker og ting som heller ikke du var klar over? Angret du da på at dere hadde offentliggjort EY-rapporten så raskt, før Født Fri hadde fått svare på den og luket vekk de verste feilene?

5. Hvorfor får ikke Født Fri tilgang til lydopptakene fra avhørene?

Granskingen av Ernst & Young ble ledet av en tidligere politimann som tidligere har blitt kritisert for justismord, og som er brukt som eksempel på hvor ille det kan gå når det ikke blir stilt åpne spørsmål i avhør.

Den samme mannen har også gjort mye for å rette opp sine tidligere feil, men i ett av avhørene - på fire timer - blir han nå igjen beskyldt av Rehman og hennes regnskapsfører for å stille ledende spørsmål. At det ble brukt «good cop/bad cop-metoder». Og at det ikke stemmer overens det som står i rapporten og det som ble fortalt i avhørene.

For eksempel om turen til London, om konserten med a-ha som ble fortalt var gratis. Og det påståtte spa-oppholdet som ikke var noe spa-opphold

LES MER: Tidligere Født Fri-etterforsker tidligere kritisert for justismord.

Det er IMDi som har bestilt og betalt EY-rapporten.

Dermed er det vel du, Libe Rieber-Mohn, som også er formell eier av lydopptakene som Født Fris advokat har krevd utlevert for å kunne dokumentere hva som ble sagt og ikke sagt under avhørene.

Har du bedt Ernst & Young om å utlevere opptakene? Hvis ikke, hvorfor det?

6. Har du sjekket motivene til varslerne?

I Dag og Tid kommer det fram at de mye omtalte varslene, som Født Fri omsider har fått en sladdet versjon av, er fulle av feil.

Blant annet skrev varslerne at de var redde for å miste jobben. Men Strøksnes påpeker at ingen av dem var ansatt. Noen av dem var utplassert av NAV, andre hadde vært inne på korttidsengasjementer (akkurat den modellen som styret hadde vedtatt), men ønsket seg fast jobb - eller høyere lønn.

En annen påstand var at når Født Fri var ute og spiste på restaurant, så kostet vinen som Rehman skulle ha «som oftest mer enn maten», og Født Fri betalte alt. Dette er tilbakevist av både regnskapsfører og revisor.

Tok de bare slikt for god fisk? Ringte det ingen alarmbjeller? Ikke hos Ernst & Young? Ikke hos saksbehandlerne hos IMDi? Og heller ikke hos deg, Libe Rieber-Mohn?

Strøksnes nevner flere liknende feil. I tillegg peker han på at flere av varslerne bare var innom organisasjonen noen uker, for flere år siden. Og at noen av dem i dag driver «konkurrerende" organisasjoner. En av dem har til og med sagt i intervju med Vårt Land at dersom de fem millionene til Født Fri nå forsvinner fra statsbudsjettet - ... ja da kunne kanskje andre stå klare til å overta:

« - Jeg kunne ønske at stiftelsen ble ’re-lansert’ med fagpersoner til å realisere det den er ment å gjøre.»

Du trenger ikke være veldig konspirativ anlagt for å lure på om noen har hatt en skjult agenda her. Jeg sier ikke at alle varslerne har hatt det, det gjør ikke Strøksnes heller. Men at noen kan ha hatt skjulte motiver, virker ikke heeelt usannsynlig.

7. Hvilke grove feil har dere egentlig funnet?

I ettertid har det vist seg at London-turen ble betalt av et legat, og at aha-konserten dessuten var gratis. Det har kommet fram at det såkalte spa-oppholdet slett ikke var noe spa-opphold.

I Dag og Tid-gjennomgangen viser det seg også at cateringen fra Shabanas storesøster var en nødløsning, som dessuten var billigere enn normalt - helt nede i 116 kroner pr kuvert. Det ble heller ikke servert unødvendig alkohol på Født Fri-samlinger, bare det vanlige vinglasset til maten dersom det var servering.

Strøksnes skriver:

«Eg kan ikkje avvise at grove feil finst. Men det er rart at grove feil ikkje har kome fram, ikkje minst om ein veit om metodane som er blitt brukte». Da er det naturlig å spørre: Kan du svare på hva dere egentlig har funnet hos Født Fri, Libe Rieber-Mohn?

Men kanskje viktigere:

8. Synes du dette er forsvarlig saksbehandling?

I min kommentar for et par uker siden skrev jeg at «IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn kan ikke være bekjent av et etterlatt inntrykk der saksbehandingen i et viktig direktorat framstår som lemfeldig og impuls- eller følelsesstyrt.»

Tidligere har vi her i Nettavisen referert både Anne Helsingeng og professor Petter Gottschalk om hva som etter deres syn er svakheten ved EY-rapporten.

Dag og Tid har i tillegg snakket med Birthe M. Eriksen i ADI Advokater AS, som har doktorgrad på varsling, var medlem i Varslingsutvalget, og har særlig ekspertise på private granskinger.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Hun mener at Født Fri og Shabana Rehman er blitt offer for et «karakterdrap» som allerede har ført til store økonomiske tap. Hun siteres på at EY-rapporten mangler «alt grunnlag for tillit», og at IMDis saksbehandling burde klages inn til Sivilombudsmannen.

I tillegg mener hun at Shabana Rehman har godt grunnlag for å rette søksmål både mot Ernst & Young og mot staten.

9. Er det slik vi skal ha det?

Ærlig talt: slik kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha det slik at stiftelser eller organisasjoner utsettes for vilkårlig saksbehandling og mister statsstøtten så å si over natta, for deretter å måtte saksøke staten for å forsvare seg.

Journalist Morten A. Strøksnes, som forøvrig står bak bøker som Et mord i Kongo og Havboka (som han vant Brageprisen for), avslutter den seks siders lange artikkelen sin med at han tror saken havner i retten.

Det tror jeg også, om ikke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet klarer å komme seg ut av denne floken på mer anstendig vis.

Hva sier du, Libe Rieber-Mohn?