Advokat Harald Strandenæs sier at Født Fri har gått til domstolen for å få ut lydopptak av avhøret som Ernst & Young gjorde av Shabana Rehman, da de laget rapporten som gjorde at Født Fri mistet statsstøtten.

Se video øverst: Shabana Rehman om de alvorlige anklagene

Årsaken er at det skal være stor forskjell mellom hva EY mener ble sagt i avhørene, og hva Rehman mener ble sagt. Blant annet skal EY ha gjengitt av Shabana Rehman dro til London for å delta på A-ha konsert, mens Rehman skal ha forklart at billettene ble fremskaffet privat etter at London-turen var bestilt, og at ingen kostnader ved konserten ble belastet Født Fri.

- Vi har blitt nektet lydopptak av avhørene men blitt nektet det av personverngrunner, det må i så fall være personvernet til granskerne, sa advokat Strandenæs under pressekonferansen tirsdag.

Ber IMDi gjøre om vedtak

6. oktober leverte Født Fri et svar til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), etter at IMDi fratok organisasjonen pengestøtten. Det skjedde etter sterk kritikk i en rapporten fra Ernst & Young i september.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, står det i stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tirsdag.

- Rykter om meg

- Det er mitt prinsipielle ståsted at varslere skal tas på alvor. Også de som varsler mot Født Fri. Men de som varsles mot skal også få si sitt syn. Det er mitt syn at jeg ikke har fått det, sa Shabana Rehman under pressekonferansen tirsdag. Hun opplever at IMDi ikke har ivaretatt henne i denne prosessen.

- De har offentliggjort en rapport som i stor grad er rykter om meg og som ikke er dokumentert av Ernst & Young, sier Rehman.

Advokat Stangenæs påpekte også at det har vært vanskelig å imøtegå anklagene offentlig uten å bryte de pliktene Født Fri har til personvern som arbeidsgiver.

Shabana Rehman sier at hun håper IMDi vil gi støtten tilbake. Født Fri vil nå gå i dialog med IMDi. Organisasjonen blir også gransket av Lotteritilsynet, og håper at denne granskingen vil gi et riktigere bilde av pengebruken.

Slagside

Organisasjonen har fått advokat Anne Helsingeng til å se på metodikken i rapporten som Ernst & Young har gjort.

Helsingeng har lang erfaring med å undersøke organisasjoner som mottar offentlig støtte, og påpekte at hun selv kanskje kan ha gjort feil som hun selv mener at EY har gjort i denne saken.

Helsingeng sier at rapporten bærer preg av å underbygge de varslene og påstandene som lå til grunn for granskningen av Født Fri.

- Rapporten bærer preg av å underbygge avvikene, fremfor å undersøke om organisasjonen leverer på leveransen, sier Helsingeng.

- Rapporten gjengir hva varslerne har anført, og hva stiftelsen har forklart om forholdene, men ikke sagt om det er noen andre forklaringer på funnene, sa Helsingeng.

Du kan lese Født Fri sitt tilsvar til IMDi her.

Her er den omtalte rapporten til EY.

- Ingen penger borte

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sa styreleder Jan Asker da stiftelsen la fram sitt tilsvar tirsdag ettermiddag.

Styreleder Asker mener det er merkelig at han som styreleder aldri ble kontaktet av EY under arbeid med rapporten eller Imdi før rapporten ble offentliggjort. Han avviser at det har vært dårlig økonomikontroll i Født Fri.

- Ingen penger er borte. Det er levert bilag på alle utgifter og alkoholen har ikke flytt fritt. Det har blitt servert vin til maten, men gjestene måtte betale øvrig alkohol selv. Det er helt vanlig praksis, sa Asker under pressekonferansen.

Advokat Harald Strandenæs kritiserer IMDi for å holde tilbake penger som skulle vært utbetalt før granskningen ble startet, og for aldri å ha gitt en skikkelig begrunnelse eller et offisielt vedtak som forteller hvorfor pengene ble tilbakeholdt.

Strandenæs fortalte at organisasjonen har forsøkt å få et slikt vedtak/slik forkalaring, men fått til svar fra IMDi at "vi tar deres syn til etterretning".

EY-rapporten

I slutten av september varslet Kunnskapsdepartementet støtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder, blir stanset. Det skjedde etter denne rapporten etter granskning av stiftelsen gjennomført av Ernst and Young (EY) på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Les også: Ap-politiker vil ha svar på hvordan Venstre kunne gi penger til stiftelse som ikke var opprettet

Rehman sa tidlig at rapporten var full av feil og mangler. Nettavisens Erik Stephansen har tidligere omtalt noen av dem her.

EY har også fått kritikk for å bruke dårlige metoder i utarbeidelsen av rapporten (les egen sak).