Spørsmålene til Libe Rieber-Mohn kan du lese i kommentaren Født Fri: Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Det er ingen overdrivelse å si at min kommentar, sammen med den grundige gjennomgangen av Født Fri-saken i ukeavisa Dag og Tid i forrige uke, har skapt reaksjoner og blitt flittig diskutert blant annet på sosiale medier i helga.

Kommentarer og innspill tyder på at det er nødvendig med flere spørsmål. Siden IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn fortsatt er taus, er det naturlig å gå videre til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Flere peker på at det ikke er urimelig å tro at ledelsen i IMDi rådførte seg med politisk ledelse i det overordnede Kunnskapsdepartementet i en såpass delikat sak. Det første spørsmålet til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby blir derfor:

1) Når ble kunnskaps- og integreringsministeren først orientert om varslene mot Født Fri?

Som tidligere skrevet ble avgjørelsen om å stanse resten av årets utbetalinger til Født Fri (6 millioner) tatt svært raskt. Dette skjedde i en hektisk periode før landsmøtet i Venstre, der Guri Melby sto på valg som leder i konkurranse mot Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Det er likevel grunn til å tro at Melby hadde tid til å håndtere presserende saker i departementet. Spørsmål to blir derfor:

2) Var kunnskaps- og integreringsministeren delaktig i håndteringen av saken og/eller avgjørelsen om å stoppe årets utbetalinger til Født Fri?

Det har i helgen også strømmet på med opplysninger og rykter om personlige forbindelser/kjennskap og vennskap mellom ulike aktører på det kompliserte innvandrings- og integreringsfeltet.

For alle parter tror jeg det er best å få slike temaer avklart med en gang, og her er det viktig å forsøke å være presis i spørsmålsstillingen. Spørsmål tre er derfor delt i to:

3a) Er kunnskaps- og integreringsministeren eller andre i politisk ledelse kjent med personlige relasjoner/vennskap mellom ledelsen i IMDi og noen av varslerne i Født Fri-saken?

3b) Er kunnskaps- og integreringsministeren eller andre i politisk ledelse kjent med personlige relasjoner/vennskap mellom ledelsen i IMDi og ledere i andre organisasjoner på innvandrings- og integreringsfeltet?

Behandlingen av Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri er spesiell, ikke bare i seg selv. Den er også viktig å få klarhet i på grunn av den oppsiktsvekkende, statlige bruken av private firmaer med politifolk som «etterforskere» - som i dette tilfellet med revisjonsfirmaet Ernst & Young.

Født Fri-saken er også viktig for å sikre forsvarlig framtidig saksbehandling av andre stiftelser og organisasjoner som mottar statlig støtte.

Her kan du lese tidligere kommentarer og saker:

Et nødvendig forsvar for Shabana Rehman og Født Fri

Nå er det Ernst & Young og IMDi som sitter igjen med skammen

Født Fri-etterforsker tidligere kritisert for justismord

Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn

Jeg anbefaler også Morten A. Strøksnes seks siders gjennomgang av saken i Dag og Tid:

Når varsellampar blinkar raudt