Gå til sidens hovedinnhold

Fokus på skole

Den nye skole- behovsplanen var i fokus da Nordre Aker bydelsutvalg møttes forrige torsdag.

Nydalen:Skolebehovsplanen for Oslo skisserer planer for utbygging og rehabilitering av utdanningstilbudet i hovedstaden framover, og det var denne som var i fokus da BU møttes forrige uke. I vårt nærområde antas det at kapasiteten på skolene Tåsen, Korsvoll og Kringsjå snart vil være fullt utnyttet.
I skolebehovplanen er det blant annet foreslått rehabilitering av Kjelsås skole, samt etablering av ny grunnskole i området Grefsen/Kjelsås. Bydelsutvalget foreslår på sin side etablering av skole på Heydenrich-tomta, og ber om at tidligere vedtatte planer for utbygging iverksettes raskest mulig. Det var også enighet blant representantene i utvalget om at det må arbeides for å øke presset på kommunen for å få fortgang i etableringen av nye tilbud. Byggestart for prosjektene som er skissert i planen lar nemlig vente på seg.
Foruten skoletilbudet, ble det sett nærmere på barnehagedekningen i bydelen. Nordre Aker har store utfordringer med å kalkulere behovet for dagpass framover, og har i dag ikke et tilbud til alle som ønsker det. Blant spørsmålene som ble stilt, var hvorvidt det er realistisk å tro på full barnehagedekning innen neste Stortingsvalg. Med åpning av barnehager på Nordberg, Engebråten, Nydalen kvarter, Kjelsås og ved Grefsensenteret, har bydelspolitikerne håp om å på sikt klare å ligge et hestehode foran befolkningsveksten i bydelen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien