Gå til sidens hovedinnhold

– Fokuserer på markagrensen

Naboaksjonen mot kunstisbane er fornøyd med at vernemyndighetene holder fast ved sitt standpunkt.

BOGSTAD: Pål E. Torkildsen i Naboaksjonen viser til at vernemyndighetene har et klart standpunkt med hensyn til den planlagte kunstisbanen.

En annen totalvurdering

– Jeg registrerer to ting i Plan- og bygningsetatens (PBE) plankunngjøring. Det ene er at vernemyndighetene, Byantikvaren og Riksantikvaren, holder fast ved sitt standpunkt. Uansett størrelse på banen går de imot å bryte markagrensen og å legge en kunstisbane inn i kulturlandskapet. Dette samsvarer med Naboaksjonens standpunkt., sier Torkildsen.

– Når PBE ikke støtter planforslaget, så virker det som om dette går mer på størrelse enn prinsipp. Markaproblematikken overlater etaten til Fylkesmannen å vurdere. Slikt sett kan du si at PBE har en mer pragmatisk tilnærming, mens vernemyndighetene er prinsipielt klare ut fra sitt perspektiv og faglighet, sier Torkildsen.

Undervurdert

Naboaksjonen skal sammenfatte et innspill til planforslaget.

– Vi er en sammensatt gruppe med ulik tilnærming til problematikken. Mens jeg fokuserer på markagrensen og kulturlandskap, er andre opptatt av lyd-, lys- og trafikkforhold. De som bor tett på den planlagte banen og blir direkte berørt har naturlig nok også dette som drivkraft i sitt engasjement.. Umiddelbart reagerer jeg på beskrivelsen av trafikksituasjonen. Den er fokusert på parkering, men det er transporten til og fra som vil være den største utfordringen. Med fullt oppsatte treningsdager, med blant utleie av bane til andre klubber, vil det bli betydelig trafikk til banen. Dette virker undervurdert i plangrunnlaget. Det samme gjelder lysforurensingen, både nært og på avstand, sier Torkildsen.

Gode naboer etterpå

Naboaksjonen skal bruke høringstiden godt.

– Vi skal ha en seriøs tilnærming til planforslaget. Jeg ser av debatten på Ullern Avis Akerspostens nettsider at det foreligger en del personlige overtramp fra begge sider. Vi må huske at uansett hva utfallet blir i denne saken, så skal vi være gode naboer etterpå. Nå er vi opptatt av å holde et godt saklighetsnivå, og håper at andre som deltar i debatten vil gjøre det samme, sier Torkildsen.

Husebyalternativet

Han er forundret over at alternative tomter for kunstisbanen ikke blir vurdert. Blant annet viser han til den planlagte kunstgressbanen på vestsiden av FO-bygget, som skal inngå som en del av erstatningsarealet for den amerikanske ambassaden på Huseby.

– Noen må undersøke Husebyalternativet. Hvis det blir kunstgressbane der, så må det være plass til kunstisbane også. Forholdene til naboer, nærheten til flere skoler og god infrastruktur skulle tilsi at dette er en god løsning. Hvis Bo Callander og Røa idrettslag går inn for dette, skal de få helhjertet støtte fra meg. De 30 millionene som er tenkt brukt på Bogstad vil få bedre anvendelse der og en mye bedre avkastning. Det er fremdeles tid til å utrede dette alternativet, sier Torkildsen.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021