Følg med på rypa

Nå skal jegere, grunneiere og andre bli skikkelig opplyst om hvordan ryper og skogsfugl skal forvaltes.

21.11.06 09:27

Rypa er den arten som tiltrekker seg flest jegere i Norge. Rypejakta genererer betydelige inntekter, men forvaltningen av rype og skogsfugl har stort sett vært basert på tilfeldig erfaringskunnskap. Man har manglet kunnskapsbaserte praktiske råd for en målrettet forvaltning av rype.

I fremtiden blir det annerledes. Nå skal forvaltning av rype og skogsfugl, til beste for grunneiere, jegere og andre, ivaretas gjennom «Rypeforvaltningsprosjektet 2006 – 2011».

Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog og Norskog, med støtte fra Norges Forskningsråd Arealprogram og Viltfondet.

Statskog forvalter 51 000 kvadradkilometer rypeterreng og 13 000 kvadratkilometer skogsfuglterreng i Norge, og har siden opprettelsen forvaltet småviltressurser på et stort areal. De representerer således den største grunneier av offentlig eiendom i Norge.

Norskog organiserer circa 240 private grunneiere i Norge, med et samlet areal på 12 000 kvadratkilometer. Norskog medlemmer forvalter det største privateide arealet i Norge.

Begge organisasjoner har betydelig interesse i en optimal forvaltning av småviltressursen, men avspeiler også to forskjellige forretningsideologier som styrker prosjektets allmenngyldighet.

Frode K. Midtlund i Statskog er prosjektets administrative leder. Fra Norskog er det Haaken M. Christensen som er ansvarlig.

Les mer om prosjektet og følg prosjektets fremdrift på temasidene til Skoginfo.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.