Ni fartøy fra den britiske marinen følger etter sju russiske krigsskip etter å ha oppdaget «uvanlig høy aktivitet» i Nordsjøen, melder Sky News.

De britiske fartøyene, blant dem HMS Tyne, er i beredskap for å hjelpe det statlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, i forbindelse med koronautbruddet, men måtte vende tilbake til mer rutinepregede oppgaver da de oppdaget russerne.

Nick Ward om bord på HMS Tyne sier til Sky News at de har fulgt med både fra fartøy og fra lufta på russernes minste bevegelse. Det brukes avanserte radarsystemer, kameraovervåking og sensorer.