Tirsdag ettermiddag sprakk nyheten om at SV og Ap i Oslo skal ha inngått en avtale om å droppe utbyggingen av den svært købefengte E18 gjennom Oslo og Akershus. I stedet vil de bruke pengene på byggingen av en ny t-banetunnel gjennom Oslo som har en forventet prislapp på 8-10 milliarder kroner.

Les også: Full krangel om vei i Oslo-området

Disse planene får Oslos samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) til å se rødt, siden den såkalte Oslopakke 3 er et svært skjørt politisk kompromiss som er vedtatt med støtte fra alle partiene fra SV til Frp, og er en pakke som går på tvers av både Oslo og Akershus.

Grunnpilar i pakken
Utbyggingen av E18 er en av grunnpilarene i hele avtalen, og det er for lengst satt opp et ekstra innkrevingspunkt for bompenger på dagens E18 for å finansiere den nye veien.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. O3 har en ramme på 59 milliarder kroner (2010-prisnivå) fram til 2028. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen.

Bompenger anslås til 45 mrd. i perioden. I tillegg kommer riksveibevilgninger og en avgift på kollektivreiser.

Følgende kommuner er påvirket: Oslo, Bærum, Asker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås, Oppegård

Kilde: Statens veiveisen

- Enten er SVs ordførerkandidat Marianne Borgen en løs kanon på dekk som ikke aner hva hun snakker om, eller så har det vært forhandlinger om dette mellom SV og Ap, sier Kallmyr til Nettavisen.

- Dette viser at om en stemmer rødgrønt i Oslo, så ryker E18, Mosseveien og Rørtunnelen, sier han oppgitt.

Hele kompromisset kan ryke
Selv om Oslopakke 3 er et bredt politisk kompromiss, har det isolert sett ingenting å si om Ap og SV trekker seg, siden Høyre og Frp har flertall i Oslo - men Kallmyr frykter likevel at de nye tonene fra SV og Ap kan få alvorlige konsekvenser.

Kallmyr er krystallklar på at det er staten som må spytte inn betydelige midler for å bygge den nye t-banetunnelen i Oslo, som alle partier er enige om at må bygges, ikke at pengene skal tas fra andre prosjekter som er vedtatt og nødvendige.

- Beslutningen om tunnelen trenger ikke tas før om 4-5 år, og denne gangene skal vi ikke ha det så travelt at vi går glipp av 10 milliarder fra staten, sier Kallmyr.

Han frykter at SV og Ap nå kan torpedere hele fremtiden for samferdselssatsingene i Oslo-området.

- Fremtiden for Oslopakka vil egentlig ikke avgjøres ved lokalvalget i år, men Stortingsvalget i 2013. Hvis en får et borgerlig flertall, så vil Oslopakke 3 stå som nå, men lokalvalget er ikke avgjort, og om det blir rødgrønt flertall så ryker hele pakken umiddelbart før det nye Stortinget kan få mulighet til å behandle saken, sier Kallmyr.

Han mener at partiene lokalt har god støtte i regjeringen for å stoppe E18-utbyggingen.

- De vil gjøre alt for å torpedere pakken, sier Kallmyr.

Umulig å flytte pengene?
Han mener uansett at SV og Aps planer om å droppe E18 til fordel for tunnel er umulig å gjennomføre.

- Akershus kommer ikke til å godta dette, og det er der E18 faktisk ligger. En kan ikke ta 10 milliarder av pengene fra vei i Akershus og bruke de på kollektivtransport i Oslo, påpeker Kallmyr.

Han frykter at om Oslopakke 3 ryker, så vil det gode samarbeidet mellom Oslo og Akershus samtidig ryke. De siste årene har kollektivandelen mellom fylkene skutt i været.

- Resultatet vil bli at en igjen havner tilbake der en var, der Akershus driver med sitt, og Oslo driver på sitt - men befolkningen skal krysse grensa hver dag, og blir den store taperen, advarer han.

En milliard er allerede betalt i bompenger
En annen utfordring er at det allerede er samlet inn rundt en milliard kroner i bompenger til den nye E18 allerede.

- Bomstasjonen tar inn netto 410 millioner per år, og har stått siden 2008. I løpet av 2011 er det rundt 1,2 milliarder kroner som bilistene allerede har betalt inn til E18, sier Kallmyr.

Det såkalte Bærumssnittet skal stå til 2028, og det er beregnet at det innen den itd skal dra inn 8,2 milliarder kroner - noe som er hele prisen til E18 vest for bomstasjonen.

- Bompengeringen i Bærum ble satt opp utelukkende for å finansiere E18. Det vil være helt forferdelig om prosjektet skrinlegges. Her har folk betalt penger i flere år for en vei som ikke kommer. Det er dårlig gjort overfor befolkningen som har betalt, sier Kallmyr.

Pengene kan i prinsippet flyttes fritt
Ifølge nestleder i Samferdselskommiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), er de innbetalte bompengene på ingen måte øremerket til E18, selv om innkrevingspunktet ble satt opp for å finansiere veien.

- Det er utfordringen når den er en del av en større pakke. Da kan pengene gå til hva som helst innenfor pakken, sier Hoksrud til Nettavisen, som likevel antar at både bilister og ikke minst Akershus og Bærum vil lage bråk rundt en slik sak.

- Om noe slik vil skje, kan en uansett ikke bare avgjøre det lokalt, da det er et Stortingsvedtak som ligger bak hele pakken, påpeker han.

- Bompengene må øke med 50-60 prosent
Nettavisen har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om deres syn rundt saken, men de ønsker ikke å kommentere saken, fordi de mener dette er en ska som i første omgang må avklares lokalt.

Statssekretær Erik Lahnstein i UD, som tidligere hatt samme jobb i Samferdselsdepartementet, og stiller som 2.-kandidat for Sp i Oslo, uttaler seg derimot gjerne om dagen.

- Regnestykket om Oslopakke 3 går overhodet ikke opp. Derfor har man forsøkt å holde saken unna valgkampen så langt som mulig, sier Lahnstein til Nettavisen.

Låner penger for å dekke underskudd
Ifølge Lahnstein har man et underdekket finansieringsbehov for de tre kommende årene på 3,8 milliarder kroner.

- Så langt har man skjøvet på problemet med at prosjektene blir dyrere enn forutsatt ved å låne penger, altså mindre penger til prosjekter som ligger fram i tid. Kallmyr (Frp) og fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad (H) sitter sammen med statens to representanter i styringsgruppen for Oslopakke 3. Forslaget til Handlingsprogram for 2012-2015 ble lagt fram midt i fellesferien. Her foreslås en ytterligere kraftig opplåning. Det vil usikkert om storting og regjering vil gå med på det, sier han.

Han sier at det med dagens plan ligger an til at en må øke bompengeinntektene med 50-60 prosent om underdekningen skal betales av bilistene.

- Det det vil bli mest politisk strid om i Oslo og Akershus de neste fire årene er Oslopakke 3. Hvilke prosjekter må tas ut av pakken, hvilke prosjekter som må endres eller utsettes og ikke minst hvordan styrke inntektsgrunnlaget, sier han.

- Må satse på det som gir best fremkommelighet
- Vi kommer til å oppleve en befolkningsvekst i regionen på 300.000 de neste ti årene, og kombinert med at vi får bedre råd, vil det bli et massivt press på transportsystemet vårt. De tiltakene som ligger i Oslopakke 3 er ikke tilstrekkelig for å sikre fremkommelighet, og det vil bli mer køer med de planene som foreligger, sier Lahnstein.

- Men blir det noe bedre av å droppe prosjekter som skal være med på å ta unna trafikken?

- Det man driver med her er porteføljestyring, og man har noen prosjekter på bordet som skal løpende prioriteres ut fra en del kriterier som fremkommelighet, miljø og lignende. Det innebærer at det vil være riktig å utsette en del av veiprosjektene til fordel for kollektivprosjekt som innebærer bedre fremkommelighet totalt sett, sier statssekretæren.

- Bør staten stå for et større bidrag?

- Jeg mener staten må bidra tungt med utbygging av infrastrukturen i Oslo-regionen, og etter stortingsvalget i 2005 har det økt kraftig. Men selv med en sterk økning av statlig bidrag, vil det ikke være tilstrekkelig, sier Lahnstein.

Mulig å droppe E18, og fortsatt gi Akershus pengene
- Ifølge Kallmyr kan en ikke bare flytte pengene fra Akershus til Oslo sentrum. Hva tenker du om det?

- Kallmyr har et godt poeng angående pengeflytting, men en kan snakke om raskere og bedre utbedring og utvidelse av T-banen, både østover og vestover på blant annet Kolsåsbanen, noe som vil komme Akershus til gode, avslutter Lahnstein.