Regjeringen, som la fram sitt planprogram for området forrige uke, legger opp til at tett og høy bebyggelse skal erstatte Y-blokka.

– Mange er dypt opprørt. Når de får vite hva som er planlagt, blir de forskrekket. Vi er mange som ønsker et fortsatt liv for Y-blokka og som ser hvilke kvaliteter arkitekt Erling Viksjøs helhetlige regjeringsanlegg har. Mandag 9. februar klokken 15 samles det til en markering for å støtte bevaringen av bygningen, som ikke bare inkluderer Picasso-arbeider, men som i seg selv er et av byens viktigste kunstverk, sier Marianne Borge, en av initiativtakerne bak aksjonen.

– Internasjonalt vekker det oppsikt at vi som kulturnasjon ikke klarer å ta vare på dette, sier hun.

Aksjonen reagerer på at regjeringen ikke hører på Riksantikvaren, som tydelig har uttalt at dette er et helhetlig anlegg som må bevares.

Musikeren Lars Lillo-Stenberg er blant dem som vil bidra under markeringen.